Ukategorisert

Hva er vitsen?

Senterpartiets Dagfinn Sundsbø vil øke barnetrygden, ifølge Nettavisen. Og så vil han beskatte den.

Men skattepengene skal kun gå til omfordeling internt i barnetrygden (hvis det kan sies slik).

Hør bare:

«- Da mener jeg at skattlegging av barnetrygden bør være et godt tiltak, kombinert med at staten bruker disse skatteinntektene på en tilsvarende økning av barnetrygden. Dette er et forslag jeg vil kjøre fram i Senterpartiets programkomité, sier Sundsbø.»

Istedenfor å behovsprøve barnetrygden (slik enkelte har tatt til orde for) og skape nytt byråkrati, er det tydeligvis enklere å omfordele mellom forholdsvis rike og forholdsvis fattige – over skatteseddelen. Så øker bare skattebyråkratiet istedet.

Hva med å avskaffe barnetrygden, og redusere skattene samtidig? Da fjerner vi byråkratiet barnetrygden medfører – samtidig som folk får beholde mer av egen inntekt. Og får muligheten til selv å prioritere sine midler.

Null byråkrati. Større individuell frihet.

Mest lest

Arrangementer