Ukategorisert

Vestfold Unge Venstre mot direktivet

Styret i Vestfold Unge Venstre har vedtatt en resolusjon mot at EUs datalagringsdirektiv skal bli en del av norsk lov.

Her er resolusjonsteksten:

«Vestfold Unge Venstre sier nei til overvåking og Datalagringsdirektivet

Vestfold Unge Venstre krever at stortinget sier klart nei til å godta EU datalagringsdirektiv. Direktivet vil gjøre det mulig å finne ut hvem enhver person har ringt, sendt tekstmelding, hvilken nettside personen har vært på eller hvem hun har sendt e-post til, to år etter at personen faktisk gjorde dette.

Det er store muligheter til å utnytte et slikt direktiv for folk som trenger tvilsom informasjon. Hele liv kan kartlegges ved hjelp av Direktivets retningslinjer. Dette kan Unge Venstre ikke godta. Personvernet har allerede dårlige kår i Norge, mens Datalagringsdirektivet vil toppe det hele ved å mistenke enhver borger for å være kriminell. I et fritt demokrati er det feil å overvåke uskyldige borgere.

Forkjemperne for Direktivet argumenterer for at det er for å bekjempe kriminalitet. Vestfold Unge Venstre tror at de kriminelle ikke vil ha store problemer med å unngå disse reglene, og at det derfor kun vil fungere som en overvåkning av vanlige borgere.

Derfor vil Vestfold Unge Venstre kjempe for at Direktivet ikke blir en del av norsk lov, og krever at Norge bruker EØS-vetoretten om nødvendig.»

Vestfold Unge Venstre kan oppfordre sine medlemmer til å delta i Liberalerens epostkampanje mot datalagringsdirektivet.

Mest lest

Arrangementer