Ukategorisert

Har disse din støtte?

Det er kun fordelt 192 millioner kroner, men det er skattebetalerne som finansierer støtten, helt uavhengig om vi liker de forskjellige uttrykkene.

Kultur- og kirkedepartementet har presentert tildelingen av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere i 2008. Til sammen er det tildelt cirka 192 millioner kroner.

Støtte til kunst og kultur er som regel positivt, men hver enkelt av oss bør bestemme hvem som skal få støtte. Det betyr i praksis at vi får beholde egne inntekter, og foretar egne prioriteringer. Dagens ordning betyr at en statlig instans gjør valg vi på en enkel og god måte kunne gjøre på egenhånd. Nåværende ordning fungerer godt for Trond Giske, men rettferdig er det ikke.

Tags:

Mest lest

Arrangementer