Ukategorisert

Kåre Willoch til Venstre?

Det finnes dem som mener at tidligere statsminister Kåre Willoch har beveget seg mye til venstre politisk. Har han nå konvertert til partiet Venstre? Ja – hvis man skal tro den såkalte Pappalisten.

Pappalisten er ikke et parti en et tverrpolitisk initiativ for å fremme fedres rettigheter i politikken.

Pappalisten stiller med det som ser ut som en tverrpolitisk liste ved neste års stortingsvalg; alle de øverste kandidatene er listet opp med sitt politiske parti utenfor navnet.

Så følger en rekke kjendismenn, som ifølge Nettavisen ikke virker spesielt fornøyde. De er nemlig ikke forespurt.

Blant kjendisene finnes også eksstatsminister Kåre Willoch. Medmindre han har en navnebror – som er aktiv i Venstre. Eller er det slik at Willoch faktisk er blitt så liberal at han har byttet parti? Vi venter spent på avklaringen.

Det virker som om Pappalisten skal stille samme valgliste i alle fylker, dvs. alle fylker der de klarer å samle 500 underskrifter. For som nevnt er ikke dette et parti. Mer som en bygdeliste å regne. Og da krever Valgloven 500 underskrifter i valgdistriktet.

For kjendisene som står på listen kan det være vanskelig å få fritak. Valgloven er nemlig veldig streng på dette punkt. Kandidaten må bo i et annet valgdistrikt enn hvor vedkommende er oppført på valgliste, ha vært medlem av det aktuelle folkevalgte organet i siste periode, ha jobb i enkelte deler av statsforvaltningen – eller være medlem i et politisk parti.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer