Ukategorisert

Dette var enkelt!

Å stryke på denne testen er flaut, i hvert fall hvis en jobber som journalist der politikk og samfunn er en viktig del av jobben.

Kunnskapstesten Norsk Respons har gjort for arrangørene av Nordiske Mediedager i Bergen i mai, avdekker nemlig til dels grove mangler i allmennoversikten til både journalister og redaktører, skriver VG.

Skribenten tok testen. Den var veldig enkel.

Da undertegnede tok testen var gjennomsnittskarakteren 8 av 10. At mange norske journalister ikke klarer 8 riktige svar er skremmende. Det er skummelt fordi norske journalister har mye makt. Prøv testen du også!

Nå er det ikke bare kunnskap som avgjør om en kan gjøre en god jobb som journalist. Mange andre faktorer teller, fra språk til vinklinger og kontaktflate. Det er likevel et tankekors at 34 prosent av norske journalister, som har politikk, samfunn og økonomi som arbeidsfelt, tror at KS er en fagforeningen for kommuneansatte. Det skal omtrent ikke være mulig å bomme så grovt hvis en jobber med samfunnsspørsmål. Det kan sammenlignes med en mattelærer som ikke vet at 1+1 er lik 2.

Tags:

Mest lest

Arrangementer