Ukategorisert

Ja til dobbelt statsborgerskap

Norge er et av 9 land i Europa som ikke tillater at innbyggere er statsborger i mer enn ett land. Dette vil SV endre på, fordi et tilsvarende forslag er satt frem i Danmark.

Foreløbig er de andre partiene negative. Hverken SVs to kamerater i regjering, Høyre, FrP eller KrF ønsket å støtte muligheten for doble statsborgerskap.

En slik mulighet ble av nevnte partier oppfattet å gi gale signaler, ifølge NRK:

«Ap, FrP, Høgre, KrF og Sp meinte at eit dobbelt statsborgarskap svekkja tilknytinga til landet og kunne skape problem i forhold til det diplomatiske vernet norske borgarar har krav på.

Frå Arbeidarpartiet vart det også sagt at dobbelt statsborgarskap kunne hindre oppfølging av tvangsekteskap, heimsending og straffeforfølging.»

Dette var da loven om norsk statsborgerskap ble behandlet av Stortinget i 2005.

Folk som immigrerer til Norge må si ifra seg sitt opprinnelige statsborgerskap, mens nordmenn som emigrerer må si ifra seg sitt norske statsborgerskap. Vel å merke hvis man ønsker å bli statsborger i sitt nye hjemland.

Å åpne for dobbelt statsborgerskap vil kunne være et viktig signal om at Norge tar inn over seg en globalisert verden, og erkjenner at et flerkulturelt samfunn ikke bare består av etnisk norske og personer som har immigrert, men også at det er mulig å ha mer enn én kulturell identitet, og føle seg hjemme i mer enn ett land.

Det finnes sikkert også dem som kunne ønske seg et annet statsborgerskap enn det norske, selv om man ikke har noen planer om å emigrere.

Aps innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan-Grande sier det ikke er aktuelt å ta opp igjen saken nå. SP mener Norge må fastsette de regler vi ønsker nasjonalt, og ikke la oss påvirke av Danmark. At SP ikke vil la seg påvirke av omverdenen er vel ingen overraskelse.

Vi håper likevel at lovgiverne kan bidra med dette håndslaget til et flerkulturelt Norge.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Arne
Arne
14 years ago

Forslaget høres bra ut det, men det liberale argumentet for å innføre en slik regel er vel heller å legge ting til rette for bl.a. grenseoverskridende arbeidskraft, altså det vi kaller globalisering, og ikke ett eller annet luftig ideal om det flerkulturelle? Det siste vil jo uansett være et organisk fremvoksende produkt av det første.

George
George
14 years ago

Dobbelt statsborgerskap er vel egentlig lov per idag, så lenge en av foreldrene dine er norske. Syns det burde påpekes at dette gjelder «unaturlig» dobbelt statsborgerskap.

Pleym
Pleym
14 years ago

Jeg har latt meg fortelle at også Venstre i midten har programfestet dette.

Hege
Hege
12 years ago

Jeg mener det er diskriminering at min datter ,foedt i USA med norsk mor(meg) kan ha dobbelt statsborgerskap,men jeg foedt i Norge med norske foreldre,gift med amerikaner og har en datter som er norsk (bare) og to doettre som er amerikanske og norske, ikke kan ha det. Dette gjoer det vanskelig aa flytte imellom USA og Norge…og er bare irriterende naar du vet at doettrene dine kan. Norsk foedte nordmenn 🙂 skulle vel i det minste kunne ha det like gunstig som amerikansk foedte nordmenn?

Henrik
Henrik
11 years ago

Helt enig med Hege, er i samme situasjon. Hvis jeg får penger til det en gang skal jeg saksøke staten for diskriminering av nordmenn med norske foreldre, iht diskrimineringsloven. I og med at de tillater dobbelt statsborgerskap for noen og ikke alle, burde det være fult mulig å vinne mot staten i retten, eller hva?
http://www.lovdata.no/all/hl-20050603-033.html#4

johannes vinnes
johannes vinnes
11 years ago

Helt enig. seff skulle alle ha rett til dobbelt statsborgerskap. Jeg er bosatt i Danmark og vil gjerne være med på å gi min stemme til det som skjer her. Du kan heller ike kjøpe deg en ab på mobil her nede uten dansk pas. Jeg kan seff oppgi mitt norske statsborgerskap men det vil jeg IKKE.

Andreas
Andreas
11 years ago

Det stemmer vel ikke helt Johannes med mindre danskene har endret systemet radikalt de siste par årene. Når jeg bodde i Danmark måtte jeg ha et dansk personnummer – for å få tilgang til legetjenester, lov til å betale skatt, etc, og for så vidt også anskaffe mobil abbo. (Dette krevde at jeg meldte flytting til DK, noe som var uproblematisk.) Men jeg behøvde ikke gi fra meg mitt norske pass eller si fra meg noe statsborgerskap. Så snart jeg hadde dansk CPR-nr fikk jeg også anledning til å stemme i kommunevalget, og naturlig nok fikk jeg tilsvarende ikke lenger… Read more »

johannes vinnes
johannes vinnes
10 years ago

Desverre er der nok sånn nå..Her i Danmark er det helt umulig. De er fremedfiendlige de lux . De å ha et nordisk pass blir regne som secund handed borgere.

Fra arkivet