Ukategorisert

Ja til dobbelt statsborgerskap

Norge er et av 9 land i Europa som ikke tillater at innbyggere er statsborger i mer enn ett land. Dette vil SV endre på, fordi et tilsvarende forslag er satt frem i Danmark.

Foreløbig er de andre partiene negative. Hverken SVs to kamerater i regjering, Høyre, FrP eller KrF ønsket å støtte muligheten for doble statsborgerskap.

En slik mulighet ble av nevnte partier oppfattet å gi gale signaler, ifølge NRK:

«Ap, FrP, Høgre, KrF og Sp meinte at eit dobbelt statsborgarskap svekkja tilknytinga til landet og kunne skape problem i forhold til det diplomatiske vernet norske borgarar har krav på.

Frå Arbeidarpartiet vart det også sagt at dobbelt statsborgarskap kunne hindre oppfølging av tvangsekteskap, heimsending og straffeforfølging.»

Dette var da loven om norsk statsborgerskap ble behandlet av Stortinget i 2005.

Folk som immigrerer til Norge må si ifra seg sitt opprinnelige statsborgerskap, mens nordmenn som emigrerer må si ifra seg sitt norske statsborgerskap. Vel å merke hvis man ønsker å bli statsborger i sitt nye hjemland.

Å åpne for dobbelt statsborgerskap vil kunne være et viktig signal om at Norge tar inn over seg en globalisert verden, og erkjenner at et flerkulturelt samfunn ikke bare består av etnisk norske og personer som har immigrert, men også at det er mulig å ha mer enn én kulturell identitet, og føle seg hjemme i mer enn ett land.

Det finnes sikkert også dem som kunne ønske seg et annet statsborgerskap enn det norske, selv om man ikke har noen planer om å emigrere.

Aps innvandringspolitiske talsmann Arild Stokkan-Grande sier det ikke er aktuelt å ta opp igjen saken nå. SP mener Norge må fastsette de regler vi ønsker nasjonalt, og ikke la oss påvirke av Danmark. At SP ikke vil la seg påvirke av omverdenen er vel ingen overraskelse.

Vi håper likevel at lovgiverne kan bidra med dette håndslaget til et flerkulturelt Norge.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer