Ukategorisert

Landssvik eller varsling?

Den israelske atomteknikeren Mordechai Vanunu skaper igjen hodebry for norske myndigheter. Det er dem til pass, og stiller norsk politikk vis a vis Israel i relieff. Er mannen en landsforræder – eller en varsler?

Norges forhold til Israel er aldri kommet ut av skyggen fra 2.verdenskrig og Holocaust. Særlig det siste er en stygg skamplett i norsk historie. Okkupantene trengte ikke bruke sitt eget Gestapo til å hente ut norske jøder for å sende dem i konsentrasjonsleire og gasskampre. Det var norsk politi som gjorde jobben.

Efter krigen hadde Norge et aktivt forhold til den nye, israelske staten. Så aktivt at norsk tungtvann gjorde Israel istand til å produsere atomvåpen.

Mordechai Vanunu bekreftet hva alle trodde, at Israel hadde atomvåpen. Landet som helt siden grunnleggelsen i 1948 hadde vært gjennom flere kriger med sine arabiske naboland – og vunnet dem alle – sto nå frem som en langt mer formidabel motstander, selv om den konvensjonelle krigføringen hadde vist naboene at Israel tross alt var dem militært langt overlegen.

For Israel er Vanunu en sviker, en landsforræder, og satt derfor 18 år i fengsel før han slapp ut. Og da under strenge restriksjoner. For alle Israels venner verden over, også i Norge, er det knapt noe formildende ved Vanunus handlinger. Israel er i konstant fare, hevder de. Landets arabiske naboer ville utslettet Israel øyeblikkelig, om det fantes noen muliget. Men en altutslettende krig i Midt-Østen er det ingen som ønsker. Selv arabiske diktatorer, uansett om de kaller seg president, konge eller sheikh, sender ikke sine fattige undersåtter i døden mot en så langt ubeseiret motstander. Når Israel i praksis er i en tilstand av krig, er visst alle midler lovlig. Også å bryte internasjonale ikke-spredningsavtaler om atomvåpen. Israels taktikk har vært å avskrekke naboene. En taktikk som har virket. Nå er det bare geriljakrigføring fra palestinerne som rammer Israel.

Der Vanunu er en sviker og en landsforræder for noen, er han for andre helten som avslørte et klart brudd på ikkespredningsavtalen om atomvåpen. (Altså, med Norges hjelp). Israel har aldri underskrevet avtalen, og er som sådan ikke bundet av den. Kunnskap om hvem som bryter avtalen er viktig for å kunne påtale bruddene og rette sanksjoner mot det/de land som bryter avtalen. Og det er altså kunnskap Vanunu har bidratt med.

Det ble nylig kjent at daværende kommunalminister Erna Solberg instruerte UDI til å avslå hans asylsøknad, på formelt grunnlag. Han hadde søkt asyl fra hjemlandet, men reglene tilsier at han skal befinne seg i Norge. Avslaget var klarert med statsminister Kjell Magne Bondevik.

Heller ikke de nåværende regjeringspartier kan vaske sine hender i forbindelse med søknaden om asyl.

I 2004 ønsket Åslaug Haga og Kristin Halvorsen Vanunu velkommen, mens statsråd Lars Sponheim var taus. Idag er situasjonen den omvendte. Åpenbart tynger ansvaret ved regjeringsmakt.

Bjarne Håkon Hanssen, som har det politiske ansvaret for UDI har uttalt at om Vanunu får arbeid i Norge vil han også få arbeids- og oppholdstilladelse. Altså ikke asyl. Men en åpning for å bli. Vanunus problem er at fengselsmurene hans er utvidet. Han sitter ikke i et definert fengsel lenger. Men staten Israels grenser er blitt hans fengsel. Han får ikke lov til å reise ut.

At nasjonalstaten Israel reagerer når en av deres egne borgere setter landets sikkerhet i fare, er forståelig. Slik reagerte også Norge overfor Arne Treholt. I motsetning til Israel hadde Norge ikke overtrådt internasjonale konvensjoner for å trygge sin sikkerhet.

Det er kanskje drøyt å trekke parallellen til ansvarskodeksen som ble slått fast under Nürnbergrettssaken efter 2.verdenskrig; man skal ikke kunne skylde må overordnede og ordre når man selv har et moralsk ansvar for å si stopp.

Hvilket var hva Vanunu gjorde.

Og han betaler fortsatt prisen for sin varsling.

19 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Simon
14 years ago

Dette var en ubegripelig samrøre av motstridende utsagn. På den ene siden anerkjenner du det fakta at Israels naboer vil utslaette landet øyeblikkelig om de fikk sjansen, samtidig som du fremstiller det som kritikkverdig at Israel ikke følger en avtel de ikke er en del av ??? SELVSAGT er overlevelse viktigere enn en avtale mellom andre, for dem irrelevante parter, hva kan være klarere ?

Vanunu er en forræder, uten tvil, og det var en hyggelig ovverraskelse at Solberg hadde guts nok til å sørge for at vi slapp å omgås denne mannnen her i landet.

Konrad
14 years ago

Vanunu brøt en tjenestemessig taushetsplikt, han var ikke spion. Treholt ble dømt for spionasje og slapp ut etter 8 år. Svein Blindheim brøt en militær taushetsplikt (sa noe som allerede hadde vært kjent i 20 år) og fikk 75 dagers fengsel.

Israelske myndigheters reaksjon er en patetisk overdrivelse. Vanunu representerer ikke lenger noen sikkerhetsrisiko for Israel, og han har sonet sin straff, men blir likevel forfulgt.

Konrad
14 years ago

Jeg er faktisk enig med Pleym, selv om det er opplagt at Vanunu brøt en lov. Vanunu samarbeidet jo ikke med Israels fiender, «landssviker» og «spion» er dermed nokså misvisende begreper.

På den annen side: Han bekreftet vel bare det de fleste hadde gjettet allerede. Slik sett er reaksjonen litt ute av proporsjoner.

arne nordlien
arne nordlien
14 years ago

UDI ble ikke instruert av Erna Solberg – les Redegjørelsen fra Bjarne Håkon Hanssen. UDI tok selv avgjørelsen.

Vanunu får ikke lov å reise ut av Israel. Det gjør Treholt. Han bor på Kypros.

Kai
Kai
14 years ago

>Men staten Israels grenser er blitt hans fengsel. Han får ikke lov til å reise
>ut.

Oi, stakkars mann. Mannen må bo i Israel. Det finnes jo ikke andre flyktninger i verden…

Simon
14 years ago

Ok, så du tror altså ikke at Israels naboer vil utrydde dem, hvis de klarte det ? Siden du er en belest mann, har du jo kjennskap til de forskjellige krigene som de nevnte naboer har startet opp gjennom årene, med det formålet eksplisitt uttalt ? Internasjonal lavspenning er et aktverdig mål, som jeg deler. Men siden Fatah, Iran, Syria osv… har som sine erklærte mål å fjerne Israel fra kartet, foretrekker jeg å stille meg på deres side, og med all nødvendig høyspenning. Overlegen våpenmakt hos siviliserte land er fredsskapende og minsker risikoen for krig. Ikke-spredning i seg selv… Read more »

Konrad
14 years ago

Israel er reelt truet av sine naboer, det viser historien tydelig. Samtidig skal vi ikke glemme Husseins regime er borte og Irak er ikke lenger noen trussel. Ikke Saudi heller, de har valgt å holde seg i ro (tross alt alliert med USA). Da gjenstår Syria. Vi må fremfor alt ikke glemme at trusslene mot Israel dels er retorikk, særlig fra Iran som tross alt ligger langt unna. Når kom Irans siste trussel om å utslette Israel? *Dagen etter* at det ble avslørt at Israel og Iran var i hemmelige forhandlinger om oppgjør av en eller annen gjeld, meget pinlig… Read more »

uk-expat
uk-expat
14 years ago

Dette var en rotete artikkel. Landsforraeder eller ‘varsler’ blir det spurt om, og Pleym ender opp paa ‘varsler’. Hva varslet han om, jo brudd paa en avtale som Israel aldri inngikk. Vel, hvis Israel ikke inngikk avtalen, da var det de gjorde heller ikke et brudd paa den. Derav er det ingen mulighet for aa ‘varsle’ et brudd.

Konrad
14 years ago

UK-EXPAT har formelt rett, men det blir også et formalistisk argument.

Kanskje det var Vanunus samvittighet som påbød ham å gå offentlig ut? Kanskje var det også var realpolitisk gunstig? Kanskje til og med Israel tjente på at det ikke lenger er tvil om at de har atomvåpen, slik at naboene holder seg i ro?

Jeg er for egen del ikke sikker på at han gjorde var rett, men la oss være litt åpne.

uk-expat
uk-expat
14 years ago

Jeg skjoenner innvendingen min kunne virke som flisespikkeri/formalistisk. Litt omskriving av orginalartikkelen, saa hadde jeg ogsaa vaert fornoeyd.

Norge er landet hvor ‘alle skal med’ og om man skriver under paa dette eller ikke regnes som ‘formalistisk’. Norske liberalister, derimot, ‘burde’ vaere klarere paa hva en frivillig avtale betyr, og spesielt hva den ikke betyr.

Det eneste klare brudd paa en avtale jeg kan se er Vanunus sitt brudd paa taushetsplikten, dog det er godt mulig at straffen er en overreaksjon.

Konrad
14 years ago

Han brøt loven og arbeidskontrakt. Helt rimelig at han fikk en straff.

Men muligens ute av proporsjoner og hans «husarrest» er jo helt latterlig, det er jo bare en trakassering av en mann som har sont en lang straff og som ikke er en sikkerhetsrisiko.

kjell
kjell
14 years ago

I henhold til den norske militære straffelov, §80, ville samme forhold kunne medføre fra 10 års fengselt inntil livstid. Dette uten hensynstagen til personlig overbevisning.

Men bevares, disse jødene har da ikke krav på noen beskyttelse av sine militære hemmeligheter.

Konrad
14 years ago

Svein Blindheim fikk jo bare 75 dagers fengsel.

Forøvrig har jeg poengtert at jeg mener det er rimelig at Vanunu fikk straff, man må da følge landets lover.

På den annen side: Dersom det samme hadde skjedd i Iran eller Irak under Saddam, ville nok vi i Vesten oppfattet slike som helter.

Simon
14 years ago

Ja, på samme måte som vi anså von Stauffenberg som en helt. Det er altså forskjell på folk som forråder et sivilisert land, og omfavner deres barbariske fiender (Vanunun), og folk som «sviker» et barbarisk land, til fordel for deres sivilisert fiender (von Stauffenberg). Det er forskjellen på ondt og godt, ser du. Ikke så uvesentlig i min verden.

Vanunus svik er ikke det formelle i at han brøt taushetsplikten, men det reelle i at han bidrar til et sivilisert lands utslettelse.

Konrad
14 years ago

Jeg tror Simon overdriver en smule: «bidrar til et sivilsert lands utslettelse».

Det blir for enkelt. Han bekreftet jo bare det de fleste hadde gjettet allerede, jeg kan ikke se at det skulle bidra til Israels utslettelse.

Christian
Christian
14 years ago

Konrad:
«Vi må fremfor alt ikke glemme at trusslene mot Israel dels er retorikk, særlig fra Iran som tross alt ligger langt unna. »

og

«Trusslene mot Israel er ikke først og fremst de stor naboene, men de små grupperingene like i nærheten.»

Både Hamas og Hizbolla mottar våpen, penger og trening fra Iran, og Syria er en nær alliert.

Konrad
14 years ago

Hmmm, ja det var vel omtrent dette jeg skrev. Akkurat denne trusselen tror jeg neppe kan løses med atomvåpen. Nuke hele Gaza? Nuke Sør-Libanon?

Jeg ser fortsatt ikke hvordan Vanunu har skadet Israels sikkerhet så til de grader og dessuten fortsatt er en sikkerhetsrisiko (20 år etter) at han må holdes i forvaring. En smule ut av proporsjoner?

Fra arkivet