Ukategorisert

Norge har fremmet korrupsjon!

Norge har vært naive og vår bistand har vært med på å gjøre korrupsjon mulig i Afrika, erkjenner utviklingsminister Erik Solheim, skriver Aftenposten.

Statsråden går langt i sin slakt av norsk politikk på dette området, uten at Solheim tar avstand fra at Norge fortsatt skal overføre skattefinansierte penger til prosjekt i fattige land. Han slakter bistand, men forsvarer bistanden. Han mener det største problemet er svake institusjoner og kontrollmekanismer.

Liberaleren har aldri vært positiv til skattefinansiert bistand. Vi ønsker et fritt marked der bedrifter i fattige land får muligheten til å selge sine varer. En mindre proteksjonistisk politikk vil være utviklingshjelp i praksis.

Vinteren 2007 offentliggjorde Statistisk sentralbyrå rapporten Holdninger til bistand. I rapporten kom det frem at 90 prosent av befolkningen er for at Norge gir bistand til utviklingsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika. ”Alle” støtter bistand, selv om mye av støtten overhode ikke fungerer. Det kan kalles å kjøpe seg samvittighet, slik at politikerne kan videreføre en usolidarisk og proteksjonistisk handelspolitikk.

Mest lest

Arrangementer