Ukategorisert

SP mot datalagringsdirektivet

SP er det tredje partiet der landsstyret vedtar å si nei til at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov. En fin markering av 3-månedersdagen for Liberalerens epostkampanje mot direktivet.

Det var 11.april at vedtaket ble gjort. Merk at i teksten brukes ikke ordet veto. Men så er det da også et regjeringsparti vi har med å gjøre.

Teksten i resolusjonen:

«NEI TIL DATALAGRINGSDIREKTIVET

Senterpartiets landsstyremøte mener at EUs datalagringsdirektiv ikke bør implementeres i Norge. Dersom Norge sier nei til direktivet, kan vi på selvstendig grunnlag finne det gode balansepunktet mellom hensynet til kriminalitetsbekjempelse og personvern. Vi kan også gjennomføre innstramninger på de områder vi mener det er hensiktsmessig.

EU-rådet vedtok 15. mars 2006 et direktiv om lagring av data fremkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon (2006/24/EF). Etter direktivet får tilbydere av elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester en plikt til å lagre trafikkdata, lokaliseringsdata og abonnements-/brukerdata fremkommet ved bruk av elektronisk kommunikasjon i mellom 6 måneder og 2 år. I dag har tilbyderne av denne typen tjenester en adgang til å lagre data som er nødvendig for faktureringsformål i 3-5 mnd, deretter skal data slettes.

En så omfattende registrering som datalagringsdirektivet legger opp til, øker faren for misbruk. Presset som vil oppstå for å bruke disse dataene til andre formål enn å forebygge terror gjør at man bør være svært forsiktig. Personvernet til alle de registrerte som aldri er i politiets søkelys, er et relevant argument mot innføring av en lagringsplikt.

Sier vi ja til direktivet aksepterer vi det som EØS-relevant. Det legger føringer ifht andre direktiv av denne typen, revisjoner av direktivet og det innebærer at EF-domstolens tolkninger vil kunne føre til endringer av hvordan direktivet skal anvendes.

Senterpartiets landsstyre ser det som svært gledelig at EUs datalagringsdirektiv har avstedkommet prinsipiell debatt om enkeltmenneskets frihet og hensynet til personvernet. Det er også svært gledelig at representanter fra ja-siden sier nei til direktivet. Dette varsler forhåpentligvis en mer nyansert debatt om Norges forhold til EU generelt.»

Du finner også resolusjonen på SPs hjemmeside.

SP kan (ikke uventet) regnes med på nei-siden når det gjelder direktivet. Så spørs det hvordan SPs statsråder vil bruke resolusjonen internt i regjeringen.

Og vi venter fortsatt på SV.

I mellomtiden kan SPs medlemmer og velgere delta i Liberalerens nå tre måneder gamle epostkampanje; for at regjeringen skal legge ned veto mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
dnk
dnk
14 years ago

Stå på videre!

trackback
14 years ago

[…] kan vi så notere oss siden forrige markering av kampanjen? Jo, at SPs landsstyre nå også har gått mot at direktivet blir en del av norsk lov – men uten å nevne veto, at utenriksministeren knapt var […]

trackback
13 years ago

[…] ikke vært spesielt høyt på banen om datalagringsdirektivet. Landsstyret i SP har riktig nok sagt nei til direktivet, men uten å nevne veto – slik Venstre og FrP har gjort i sine uttalelser fra tilsvarende nivå i […]

trackback
13 years ago

[…] Liv Signe Navarsete er også SPs leder. SPs landsstyre vedtok 11.april ifjor å si nei til direktivet. I SPs programutkast finner jeg […]

Fra arkivet