Ukategorisert

En latterlig krig

Høyre og Arbeiderpartiet lader opp til stortingsvalgkampen med å fremstå som fiender. Sannheten er at partiene er så like i praktisk politikk at det er vanskelig å skille Høyre fra Arbeiderpartiet i Stortinget og i en god del av kommunestyrene.

Arbeiderpartiets sekretær Martin Kolberg, hevder i en kraftsalve at Høyres politikk er umoderne. Det virker som om han angriper Høyre for å ville ødelegge mange av de skattefinansierte ordningene som finnes i Norge. Han nevner blant annet skole. Sannheten er litt annerledes. Høyre forsvarer veldig mange av dagens skattefinansierte ordninger. Høyre forsvarer sosialdemokratiet, men vil gi noen få milliarder kroner mer i skatte- og avgiftslettelser i forhold til det Arbeiderpartiet kan tenke seg. I tillegg er det noen få høyreforeninger i Norge som vil ha utstrakt bruk av konkurranseutsetting og privatisering, men disse lokallagene er i klart mindretall i høyrefamilien.

Skribenten vil gjerne ha kontakt med politikere i Høyre som står for en alternativ kurs der privatisering og konkurranseutsetting er to sentrale stikkord. Jeg regner ikke med å få mange henvendelser. Legg merke til Liberalerens definisjoner av begrepene.

Utgangspunktet for ordskiftet mellom Høyre og Arbeiderpartiet er boken Et samfunn med mangfold og maktspredning som ble lansert i dag. I boken tar Høyre et oppgjør med venstresidens frykt for valgfrihet og private alternativ. Boken er utarbeidet av Høyres stortingsgruppe. Det er altså mulig å sette Høyre i den sosialdemokratiske båsen, en bås stortingsgruppen angriper igjennom denne boken.

I boken bidrar Erna Solberg, Per-Kristian Foss, Jan Tore Sanner og flere andre fra stortingsgruppen. I tillegg er Kåre Willoch og Leif Frode Onarheim intervjuet.

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Piris
Piris
14 years ago

Latterlig krig med latterlige politikere !
Kan jeg si noe mer ?

Seide
14 years ago

Konkurranseutsetting har ikke noe med liberalisme å gjøre.
Det er bare fornuftig, økonomisk politikk som også vil spare oss for et par milliarder i offentlige utgifter 😉

Knut Rellsmo
14 years ago

NORSKE SOSIALISTERS DUMHETSDYRKING Jeg har gjennom alle tider aldri hørt SV/Ap hevdet at vi trenger å ta vare på de flinkeste elevene. Det settes inn mye ressurser for å løfte de svakeste; greit nok, men de flinkeste daukjøres. Dette er veldig spesielt for Norge idet selv det gamle kommunistiske Øst-Europa var helt klar over at eliten var viktig. Jeg vet ikke om et eneste land som ikke i dag hyller og tar godt vare på de dyktigste elevene. I Norge er det viktig at alle styres mot et midlere felles multiplum hva gjelder kunnskaper. Det er ikke lett å være… Read more »

Fra arkivet