Notiser

Frihet gir lykke!

I den omfattende amerikanske undersøkelsen General Social Survey (GSS) som gjennomføres annethvert år av the National Opinion Research Center har man over lengre tid spurt om hva som gjør folk lykkelige. Kontrollert for andre variabler som blant annet inntekt, familiestatus, og utdannelse, fant man at de som oppgir at de føler seg frie også er lykkeligere enn andre. På nettstedet til Civita kan du lese mer om at frihet gjør oss lykkelige.

Mest lest

Arrangementer