Ukategorisert

Gammel nyhet: Subsidier er ille!

Landbruksstøtten i Norge forverrer matvarekrisen. Rike land bør kutte subsidiene, mener forsker Eirik Romstad, ifølge Dagbladet.

Det er Dagbladet på nett som har en artikkel som varmer hjertet til en liberalist. Konklusjonen er at subsidier er ille.

Uten å forsvare dem staten stjeler penger fra, tar forsker Eirik Romstad til motmæle mot landbrukspolitikken som føres. Han angriper politikken som føres i en rekke rike land.

Romstad mener de omfattende produksjonsavhengige støtteordningene er en medvirkende årsak til at de fattigste landene i verden nå har for liten matvareproduksjon. Han mener støtten som har blitt gitt har ført til at OECD-landene har hatt høyere matproduksjon enn det som ellers ville vært tilfellet. I perioder har dette gitt matoverskudd, et overskudd som igjen har blitt dumpet i fattige land. På kort sikt gir dette lavere priser for fattige befolkninger, men for bønder i u-land er det veldig uheldig. Prisen på deres egne landbruksprodukter blir helt avhengig av hvor mye de rike landene dumper det året.

Forskeren påpeker at Norge er et lite land med lav matproduksjon. Derfor påvirker ikke Norge i spesielt stor grad, bortsett fra signaleffekten. Når et land som Norge kjører en slik politikk, blir det også mer legitimt for de store aktørene som USA og EU å gi subsidier til å produsere mat. De langsiktige negative virkningene av dette for folk i den tredje verden er godt dokumentert, mener forsker Eirik Romstad.

Kjære norske politikere, kutt subsidiene og vær solidarisk mot den tredje verden!

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
P.k.
13 years ago

Etter min mening burde vi heller øke subsidiene. Bøndene fortjener å tjene mer penger enn de gjør i dag. Når det gjelder den tredje verden, burde vi aktivt oppfordre dem til selv å subsidiere sine egne bønder. Da blir de ikke så fort utkonkurrert av vestlige storkonserner på deres egne lokale markeder.

Mest lest

Fra arkivet

 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Nordmenn minst liberalistiske på to tiårNordmenn minst liberalistiske på to tiår
  Høyresiden må ta hovedansvaret for at nordmenn er blitt mer positive til statlig innblanding og reguleringer og mer negative til privatisering.
 • Fra Karl Marx til Mont PèlerinFra Karl Marx til Mont Pèlerin
  Max Eastman endte opp som markant kritiker av kollektivistiske ideologier.
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Tiåret det var så brattTiåret det var så bratt
  Det har vært et interessant tiår. Miljø, økonomi og minoriteter har vært sentralt.