Ukategorisert

Gammel nyhet: Subsidier er ille!

Landbruksstøtten i Norge forverrer matvarekrisen. Rike land bør kutte subsidiene, mener forsker Eirik Romstad, ifølge Dagbladet.

Det er Dagbladet på nett som har en artikkel som varmer hjertet til en liberalist. Konklusjonen er at subsidier er ille.

Uten å forsvare dem staten stjeler penger fra, tar forsker Eirik Romstad til motmæle mot landbrukspolitikken som føres. Han angriper politikken som føres i en rekke rike land.

Romstad mener de omfattende produksjonsavhengige støtteordningene er en medvirkende årsak til at de fattigste landene i verden nå har for liten matvareproduksjon. Han mener støtten som har blitt gitt har ført til at OECD-landene har hatt høyere matproduksjon enn det som ellers ville vært tilfellet. I perioder har dette gitt matoverskudd, et overskudd som igjen har blitt dumpet i fattige land. På kort sikt gir dette lavere priser for fattige befolkninger, men for bønder i u-land er det veldig uheldig. Prisen på deres egne landbruksprodukter blir helt avhengig av hvor mye de rike landene dumper det året.

Forskeren påpeker at Norge er et lite land med lav matproduksjon. Derfor påvirker ikke Norge i spesielt stor grad, bortsett fra signaleffekten. Når et land som Norge kjører en slik politikk, blir det også mer legitimt for de store aktørene som USA og EU å gi subsidier til å produsere mat. De langsiktige negative virkningene av dette for folk i den tredje verden er godt dokumentert, mener forsker Eirik Romstad.

Kjære norske politikere, kutt subsidiene og vær solidarisk mot den tredje verden!

0 0 vurderinger
Vurdering

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
P.k.
P.k.
13 years ago

Etter min mening burde vi heller øke subsidiene. Bøndene fortjener å tjene mer penger enn de gjør i dag. Når det gjelder den tredje verden, burde vi aktivt oppfordre dem til selv å subsidiere sine egne bønder. Da blir de ikke så fort utkonkurrert av vestlige storkonserner på deres egne lokale markeder.

Fra Liberalerens arkiv

Verdt å få med seg