Ukategorisert

Støre om datalagringsdirektivet

Igår holdt utenriksminister Jonas Gahr Støre sin halvårlige redegjørelse for Stortinget om Norges forhold til EU og EØS. Der kom han blant annet inn på datalagringsdirektivet.

Ifølge Stortingets foreløbige referat sa Støre følgende:

“Til sist noen aktuelle EØS-saker:

Jeg omtalte i starten at EU-samarbeidet utvikler seg på stadig nye områder – og utover det indre marked. I økende grad er samarbeidet sektorovergripende, og det skjer en koordinering på tvers av søylene i samarbeidet.

Dette er, som sagt, en utfordring for Norge. Regelverksutvikling kan ha som mål å oppnå noe som ligger utenfor EØS-avtalens virkeområde saklig sett – men samtidig ha implikasjoner for økonomiske aktører som deltar i det indre marked. Hvorvidt regelverket dermed er EØS-relevant eller ei, blir ingen enkel vurdering. Vi må finne grep for å håndtere dette.

Vi ser allerede en rekke eksempler på at indre markedsdirektiver benyttes til å fremme formål som terrorbekjempelse og kamp mot organisert kriminalitet. En EU-rettsakt som har skapt debatt i denne sammenheng, er datalagringsdirektivet. Det skal harmonisere EU-landenes regler for lagring av telekommunikasjonsdata, det vil si trafikkdata, lokasjonsdata og abonnements- og brukerdata som fremkommer ved bruk av elektronisk kommunikasjon som fasttelefoni, mobiltelefon og Internett. Med andre ord: Data som er nødvendig for å spore og identifisere kilder, steder det er ringt fra og til, dato, tid og varighet, og data som er nødvendig for å identifisere type kommunikasjon og utstyr. Det er viktig å understreke at innholdet i kommunikasjonen ikke skal lagres.

Direktivet ble vedtatt i EUs råd i februar 2006. Formålet er å bekjempe alvorlig kriminalitet og terrorisme. Dette er områder som faller utenfor EØS-avtalens virkeområde. EU-landene er nå i ferd med å implementere regelverket, og på det nåværende tidspunkt har Regjeringen ikke tatt stilling til om direktivet er å anse som EØS-relevant.

Fra norsk side går vi nå nøye gjennom direktivet, og jeg vil komme tilbake til Stortingets organer med en nærmere omtale av denne saken senere. Jeg har merket meg at det i debatten om direktivet har vært reist prinsipielle spørsmål, bl.a. knyttet til personvern. Dette må vi derfor komme grundig tilbake til.”

Utenriksministerens redegjørelse vil bli behandlet i et senere møte.

Redegjørelsen er også å finne på utenriksdepartementets hjemmeside.

0 0 vurderinger
Vurdering
5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
P.k.
13 years ago

Var det ikke i mars 2006 direktivet ble vedtatt av Rådet? Og når ble det vedtatt av Europaparlamentet? Hvorfor har det vært så mange misforståelser om når direktivet trer i kraft?

Høvdingen
13 years ago

Det sies på mine kanter av landet at der er håp så lenge liket fiser.
Min optimisme i denne saken er begrenset, og min begeistring like så 😉

Pleym
Pleym
13 years ago

Man gir da ikke opp, Høvdingen?

trackback
13 years ago

[…] holdt utenriksministeren sin halvårlige redegjørelse for Stortinget, om Norges forhold til EU og EØS. Igår debatterte Stortinget hans […]

Fra arkivet

 • Med en klype saltMed en klype salt
  Hva måler man egentlig når man måler fattigdom på den måten som gjøres i Norge?
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
  Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
 • Jeg har hvite privilegierJeg har hvite privilegier
  Morgenbladets sjekkliste er vanskelig å unnslippe.
 • I møte med fiendenI møte med fienden
  Jeg har sett en svært god film om amerikanske høyreekstreme. Jeg deler her noen av mine tanker.
 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
 • Jeg ønsker null skattJeg ønsker null skatt
  Skatt er urettferdig og aksepteres dessverre fordi det er så vanlig og nødvendig for velferdsstaten.
 • Overlagt sløsingOverlagt sløsing
  Tenk deg et barnetog som strekker seg fra Oslo S til Slottet. Vet du hvilken fremtid politikerne har planlagt for dem?