Ukategorisert

Demonstrerer for flaggfrihet

Flere forskjellige organisasjoner skal delta i en demonstrasjon mot 17. mai komiteen i Oslo. Det reageres sterkt på komiteens avgjørelse om å si nei til bruk av andre flagg i 17. mai toget enn det norske, det samiske og FN-flagget.

Demonstrasjonen skjer på initiativ fra AUF i Oslo. Ifølge rapportene har flere kommet til, blant annet Unge Venstre, SU, RU og Agenda X.

Boye Bjerkholt, internasjonal leder i Unge Venstre, sier til Unge Venstres nettsted at det er skuffende at Unge Venstre er det eneste av de borgerlige ungdomspartiene som er med, men er glad for at så mange organisasjoner har klart å mobilisere på kort varsel. Han håper at det vil bli en fargerik demonstrasjon med mange forskjellige flagg foran rådhuset, torsdag 24. april klokken 16:45.

Per Aage Pleym Christensen, Liberaleren redaktør, har allerede skrevet en artikkel om flagg og 17. mai.

Også i komiteen er det bråk. I forsvar for norsk nasjonalisme og selvgodhet, har Maziar Keshvari trukket seg fra vervet i 17. mai komiteen fordi ordfører Fabian Stang har nektet på at det finnes et forbud mot å ha med seg flagg fra andre land. NRK.no har mer om bråket i Oslo.

21 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
atb
atb
14 years ago

Maziar Keshvaris begrunnelse var ikke verken henvisning til norsk nasjonalisme eller selvgodhet. Det var at 17. mai-komiteen var poengløs, når den ikke har noen funksjon.

Christian
Christian
14 years ago

Dette har ikke noe med norsk nasjonalisme å gjøre. Dette handler i verste fall om kyniske voksne som bruker sine barn til å reklamere for kontroversielle politiske saker som andre innvandrere kan føle seg støtt av. Eksemplene er mange, bl.a. bruker eldre vietnamesere et annet flagg enn det kommunistiske, som for dem representerer det de måtte flykte fra. Bare fordi man er liberalist behøver man ikke å være naiv. Det er ikke forbudt å gå med andre lands flagg på 17. mai. Hvorfor ikke la det være med det, i stedet for å la seg bli tatt til inntekt for… Read more »

Boye
14 years ago

Mitt «underliggende motiv» var å forsvare Grunnlovens frihetsidealer på Grunnlovens dag. Om det så er bare én person som ønsker å gå i 17 mai-toget med noe annet enn det norske, samiske eller FN-flagget, skal jeg forsvare vedkommendes rett til å gjøre det.

atb
atb
14 years ago

Det er veldig trist for landet, og for «høyresiden» at kun FrP klarer å se det prinsipielle her i forholdet mellom staten og det sivile samfunn, at 17. mai-komiteene, selvfølgelig står fritt til å bestemme hvordan de vil arrangere sitt barnetog. At det bare er FrP som skjønner at det er forskjell på stat og samfunn. Men problemet i Høyre, Venstre, SV og Ap, er ikke bare at man ikke tenker prinsipielt, men det er også denne intellektuelle umodenheten som den mediavenstre og sosialistipøbel-inspirerte, og insinuante bullshitting av en narsissisme, som gjør seg gjeldende som det drivende motivet bak umuligheten… Read more »

Pleym
Editor
14 years ago

Nå blir det nok ikke noe stort «problem» med innslag av utenlandske flagg i toget, for dem som mener slikt er et problem.

Uansett jusen vil jeg fortsatt hevde at å ønske utenlandske flagg velkommen i toget er i tråd med den inkluderende og brede feiring vi har tradisjon for.

Hele argumentasjonen mot andre lands flagg bærer efter mitt syn preg av tendenser til usunn dyrkelse av det nasjonale. Hvor viktig er egentlig et flagg? Er ikke Grunnlovens idégrunnlag viktigere?

Cæsar
Cæsar
14 years ago

Det er en ting jeg ikke skjønner: Dersom det Norge finnes folk av utenlandsk opprinnelse som ikke føler så mye lojalitet overfor Norge at de på Norges nasjonaldag vil gå med det norske flagget, hror holder de seg ikke bare hjemme under 17. mai-feiringen?

toao
toao
14 years ago

Cæsar, formodentlig er det nettopp fordi flaggmotstanden bunner i slike illiberale holdninger som du her fremfører at Liberaleren går inn for å la folk bruke hvilket flagg de vil. Vi har lange tradisjoner for å inkludere alle i 17. mai-feiringen, enten de er norske eller ikke. Jeg håper vi holder på denne inkluderende holdningen, i stedet for å gjøre 17. mai om til en etnisk nasjonalistisk feiring. For meg, og antakeligvis mange andre, vil det være helt uinteressant å delta i en politisk etnonasjonalistisk feiring av Grunnloven.

Bigboyen
Bigboyen
14 years ago

«Det er en ting jeg ikke skjønner: Dersom det Norge finnes folk av utenlandsk opprinnelse som ikke føler så mye lojalitet overfor Norge at de på Norges nasjonaldag vil gå med det norske flagget, hror holder de seg ikke bare hjemme under 17. mai-feiringen?» Spørsmålet legger frem et premiss som ikke eksisterer. De som ønsker å gå med to flagg gjør det ikke for å være illojale mot det norske, men for å vise at det er bånd mellom Norge og det landet man har sine røtter fra. Det har lenge vært vanlig at samer går med både norsk og… Read more »

Petter
Petter
14 years ago

Pleym skriver: «Hele argumentasjonen mot andre lands flagg bærer efter mitt syn preg av tendenser til usunn dyrkelse av det nasjonale. Hvor viktig er egentlig et flagg? Er ikke Grunnlovens idégrunnlag viktigere?» Spør en krigsseiler om hvor viktig et flagg er. Spør en hvilkensomhelst krigsveteran om hvor viktig et flagg er. Jeg tror samtlige vil si de kjempet for et fritt land, fritt for undertrykkelse. De kjempet for sin familie, sine venner og sine naboer. Og flagget stod som et symbol på det de kjempet for. Fordi flagget også representerte grunnlaget for det (relativt) frie samfunnet vi har i Norge.… Read more »

atb
atb
14 years ago

Pleym skrev: «Hele argumentasjonen mot andre lands flagg bærer efter mitt syn preg av tendenser til usunn dyrkelse av det nasjonale.» Jeg tror heller hele argumentasjonen mot at arrangøren må kunne definere rammene for feiringen utfra nasjonaldagens hovedformål og tradisjon, skyldes en usunn tendens til narsissisme også på høyresiden, og som gjøre også høyresiden svake for de politisk korrekte fristelser, nemlig den sosialeksorsistiske tenkemåten som ligger implisitt i den, som gjør det umulig med noe annet offentlig liv enn den usiviliserte og irrasjonelle bullshitting som preger den sosialdemokratiske offentlighet. Den politisk korrekte grunnholdningen er at man skal drive djevelen ut… Read more »

Christian
Christian
14 years ago

Boye Jada jeg er helt på linje med deg der, selvfølgelig kan man ikke nekte barn (eller voksne) å ta med seg flere flagg på 17. mai, og ja, dette handler om ytringsfrihet. Men det var heller ikke poenget mitt. Det er uten betydning hvor edle motiver man har, så lenge de som tjener på det er provokatører og opportunister som har en helt annen motivasjon enn prinsippene i Norges (liberale) Grunnlov. Som jeg skrev, man trenger ikke være naiv fordi om man er liberalist. På den annen side – nettstedet heter «Liberaleren» og ikke «Liberalisten». Så det kan være… Read more »

Christian
Christian
14 years ago

«…man har [for å demonstrere i denne anledning], så lenge….» skulle det være.

Anonym
Anonym
14 years ago

Må jeg få foreslå et blått/svart anarkistflagg (delt i to på skrå) eller å drite i hele 17. mai. Liberalister er ikke nasjonalister. Det å bruke barn i toget er misbruk av barn, og sannsynligvis langt værre enn om et par unge sigøynere gifter seg. I hvertfall burde det sees på som like ille. Det skaper en nasjonalistisk og selvgod befolkning.

Piris
Piris
14 years ago

Om vi skal «Forby» andre flagg i 17 mai toget enn det norske, samiske og FN flaget … Syns jeg at vi gjerne kan FORBY nordmenn å feire 17 Mai i utlandet med vårt flagg !
Da syns jeg det er på sin plass at vi kun skal feire 17 Mai, i Norge, med egne flagg og Ikke i andre land !

Norge er jo et flott land som bare elsker å forby ting vi ikke liker !

Per
Per
14 years ago

Jeg ville aldri funnet på å delta i et annet lands nasjonaldagsfeiring ved å vifte med det norske flagget. Tilsvarende blir det da med 17. mai. Synes ikke andre flagg på 17. mai skal «forbys», men synes det har å gjøre med respekt for hva dagen inneholder. Velger jeg å delta i 17. mai-feiringen så bør jeg også forholde meg til visse kutymer som er forbundet med dagen. Det er ikke slik at dette må nedtegnes i en lov. Det er ingen lov som sier at man skal slippe av de som skal gå av t-banen før man selv går… Read more »

atb
atb
14 years ago

Vulgærliberalisme, hva er det? Jo det er en liberalismen som ikke lenger klarer å skille mellom staten og det sivile samfunn, mellom tvang og frivillighet, mellom offentlig og privat. Det er en liberalisme som oppfatter et forbud i en forsamling i det sivile samfunn og som moralsk ekvivalent med et politisk bestemt forbud med staten. Slik blir da en 17. mai-komité sin vedtak å vurdere som statlige vedtak. Og bestemmer de at det skal være norske flagg i barnetoget på 17. mai, ja da vil vulgærliberalistene vurdere det som om det var staten som her hadde nedlagt et forbud mot… Read more »

Pleym
Editor
14 years ago

Neida. Vi klarer utmerket å skille mellom 17.mai-komiteen, oppnevnt av bystyret (eller formannskapet) og Stortinget. 17.mai-komiteen representerer kommunen, og Stortinget staten. Den offisielle feiringen av nasjonaldagen i Norge styres av politiske forsamlinger, ved oppnevning av 17.mai-komiteer – som legger togruter og lager resten av det offisielle programmet. Det sivile samfunn er den enkelte, familie, venner og private foreninger og organisasjoner som organiserer egen feiring. Eksempelvis organiserer skolenes FAU’er gjennom klassekontakter etc 17.mai-feiring. Dette kan oppfattes som et joint venture, da det er privat engasjement via offentlige institusjoner, som norske skoler for en stor del dessverre er. 17.mai-komiteen i Oslo gav… Read more »

Kjell
Kjell
14 years ago

Vi feirer den norske nasjon 17. mai – da er det naturlig med norsk flagg.

Konrad
14 years ago

Kjell: Nei, vi feirer ikke den norske nasjon, vi feirer grunnloven, altså overgang fra kongestyre til demokrati og rettsstat.

trackback
12 years ago

Ambien prescriptions….

Ambien purchase omline. Ambien onlilne overnite shipping. Ambien next day delivery where….

Fra arkivet