Ukategorisert

Straff for takling

Skribenten er glad for at Mike Tyson har lagt hanskene på hylla.

Ifølge en artikkel i VG får en fotballspiller betinget fengselsstraff for det som blir omtalt som en stygg takling. Det er nederlandsk høyesterett som har dømt Rachid Bouaouzan for grov vold på fotballbanen.

Dommen kan få uante konsekvenser for mange som er involvert i idrettsaktiviteter. Kan en fotballspiller få fengsel for en takling, vil en bokser kunne få samme straff for drap i bokseringen. Heldigvis skjer ikke det så ofte, men det skjer. Eller eksemplet kan gjøres verre. Anleggsansvarlig i en hoppbakke kan kunne dømmes fordi hopperne fikk signal om å hoppe under såkalt uansvarlige forhold.

Idrettsforbundet er tause
Liberaleren tok kontakt med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Ingen i lovavdelingen ville svare på spørsmål om dommen ville få konsekvenser for norske utøvere.

Utøverne har et betydelig ansvar for egen helse
De som deltar på idrettsaktiviteter, må akseptere skadeforvoldelse. En fotballspiller må forvente å bli taklet under trening eller kamp. En bokser kan få slag som er livsfarlig og dødelig. En hopper eller en alpinist kan ramle og dermed brekke benet på to plasser slik fotballspilleren som VG omtaler dessverre opplevde. Så lenge utøverne driver med idrett helt frivillig, har utøverne akseptert betydelige sjanser for skader i en eller annen form.

De aller fleste i idrettsbevegelsen har i dag akseptert et betydelig personlig ansvar i forbindelse med aktiviteter. Derfor har det vært få saker som den som er kjent fra Nederland.

Kjenner jubler
En av dem som jubler for dommen er advokat Gunnar-Martin Kjenner. Kjenner har lenge arbeidet og påpekt at idretten ikke har kompetanse til å avgjøre saker i forhold til straffeloven. Liberaleren tok kontakt med advokaten for å høre om han var imot idrett, imot et personlig ansvar for utøverne.

–Nei, overhode ikke. Jeg er glad i idrett, men idretten bør styre over reglene til konkurransen. Alvorlige handlinger som er i strid med borgerlig straffelov er saker som politiet bør gripe fatt i, i tråd med det politiet i dag gjør utenfor idrettsarenaene, sier Gunnar-Martin Kjenner.

Han mener, riktig nok litt forenklet beskrevet, at politiet tror idretten selv ordner opp når noe galt har skjedd, og Kjenners påstand er at slik er det ikke.

–Det er en plikt for politiet å ta fatt i saker der noen bryter den borgerlige straffeloven. Hvis du som skriver denne saken blir slått ned på gata, er det en sak for politiet. Det samme bør det være hvis en fotballspiller blir slått ned på banen. Å slå ned en spiller er i strid med konkurransens egne regler, sier Kjenner.

Skribenten lurte på om Kjenner tror alle uheldige episoder ville forsvinne fra idrettsarenaene om den nederlandske dommen ble fulgt opp over alt?

–Nei. Sakene må behandles etter idrettens karakter. En bokser kan for eksempel ikke bli straffet for å slå knockout på en motstander. Hvis han derimot slår etter at motstanderen ligger nede, er det en straffbar handling og det bør få konsekvenser, avslutter Gunnar-Martin Kjenner.

Ikke drep eiendomsrettigheten
Det er eierne som skal bestemme over sin idrett. Det betyr at hvis Liberaleren starter en fotballiga, finansiert av egne penger, er det vi som fastsetter regelverket for ligaspillet. Bommer vi vil interessen være lav, og vi kommer til å avvikle etableringen vår.

Den som spiller for eksempel fotball har inngått en kontrakt som skisserer at andre spillere har lov til å takle slik at det blir frispark/straffepark, så lenge spillerne er på banen og kampen pågår. I garderoben og etter kampen er taklinger ulovlig, både i dagens fotball og i Liberalerens liga.

Voldelige handlinger, helt utenfor det som er tillatt, utenfor det vanlige og i strid med avtalen fotballspilleren har inngått, er i strid med regelverket. Det strider både mot fotballens regler og samfunnets lovverk. I en boksekamp er det naturlig at mer er tillatt enn i en fotballkamp. I en fotballkamp er mer tillatt enn på Karl Johan. Grensetilfellene må domstolene avgjøre, som alt annet.

Mest lest

Arrangementer