Ukategorisert

Kongen mot trosfrihet

for monarker. Som kjent tilkalte kong Harald kirkeminister Trond Giske for å fortelle at kongen fortsatt bør bekjenne seg til den troen statskirken forfekter. Og slik ble det.

Utgangspunktet til regjeringen var å løsne båndene mellom kirke og stat ytterligere, men uten å gå for fullt skille. Statskirken skulle få større selvstyre, ved blant annet å utnevne proster og biskoper selv. Men den evangelisk-lutherske kirke skal fortsatt være statens offisielle kirke. Det var meningen å fjerne kongens bekjennelsesplikt til dette kirkesamfunnet. Men kong Harald ville det annerledes.

Han tilkalte Giske, og resultatet ble at i kompromisset som dessverre ble inngått mellom samtlige syv partier på Stortinget om å beholde statskirken ble også kongens bekjennelsesplikt opprettholdt i Grunnloven.

Kongen er mot trosfrihet – for monarker. En konge som har arvet sin posisjon – og som på papiret skal være uten makt over politiske vedtak, har likevel utøvet sin innflydelse på en slik måte at han faktisk og konkret har påvirket hvordan en av Grunnnlovens paragrafer skal se ut fremover.

Dagbladets Marie Simonsen har kommentert saken. Hun er klar på at her har Harald blandet seg bort i noe han ikke har noe med. Hun tolker resultatet dithen at enten har politikerne overdreven respekt for kongen, eller så er de helt likegyldige. Dessuten har kong Haakon VIIs biograf Tor Bomann-Larsen en kronikk om temaet i dagens Aftenposten.

Også i politiske kretser utenfor Stortinget reageres det. Møre og Romsdal Unge Venstre krever intet mindre enn kongens avgang. Friskt – og prinsipielt sett har de unge liberale naturligvis helt rett.

Men hvem bryr seg om prinsipper?

Ikke kong Harald. Og ikke syv partier på Stortinget.

Vi for vår del ønsker ikke at kong Harald skal gå av. Arvefølgen er som kjent sikret i to generasjoner fremover. Skal det monne noe må hele monarkiet som ordning parkeres på Historisk museum.

Resolusjonen til Møre og Romsdal Unge Venstre:

«UNGE VENSTRE KREVER KONGENS AVGANG

Etter at monarkiet ble innført i Norge i 1905 har det vært forstått at monarkiet vil bestå så lenge kongen ikke blander seg inn stortinget og regjeringens arbeid, eller på andre måter overhodet blander seg inn i politikk.

Ved behandlingen om grunnlovsendringene angående statskirkens fremtid har alikevel kongen øvd innflytelse ovenfor behandlingen i Stortinget, og resultatet er at vi nå får en grunnlov som på mange måter skiller stat og kirke men som beholder en paragraf om at kongen må bekjenne seg til den lutherske tro. Denne paragrafen rammer ikke bare nåværende konge, men også hans etterkommere. Unge Venstre har ingen problemer med at kongen føler sterk tilhørighet til et livssyn, men syns det burde være unødvendig å grunnlovsfeste dette.

Unge Venstre er svært bekymret over at en person som ikke er folkevalgt har så stor innflytelse på noe så viktig som landets grunnlov. Videre syns Unge Venstre det er svært alvorlig at vi får en grunnlov som bryter menneskerettighetene, ved å nekte en person og hans etterkommere religionsfrihet.

Med den forståelsen om at monarkiet bare kan bestå så lenge kongen ikke blander seg inn i politikk, krever Unge Venstre herved kongens avgang!»

Tags:

12 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Erlend Sand
14 years ago

Veldig bra 🙂

Nasjonalkonservativ
14 years ago

Enig i at det er en inkonsekvens her. Men hvis man faktisk skal ta Kongens rolle i Grunnloven på alvor: Kan man ikke innføre en sedvane eller en formell paragraf der Kongen faktisk har mulighet til å legge ned veto mot grunnlovsendringer? Dette gir jo faktisk mening, da Kongen først og fremst er satt til å bevare Grunnloven (om enn symbolsk slik denne skikken praktiseres i dag). Liberaleren er også motstander av parlamentarismen, og en naturlig grense for parlamentarismen kan i hvert fall gå ved grunnlovsendringer. I prinsippet skulle da Kongen absolutt ha legitimitet til å stoppe den totale fjerning… Read more »

-O.
-O.
14 years ago

Tja, nå var det vel uklart i perioden 1880-84 om Kongen HADDE veto for grunnlovsendringer (som kjent hadde han det vel frem til 2007, om han ikke har det enda, for øvrige lovendringer), men ettersom han vel nedla veto mot statsråders oppmøteplikt for Stortinget kom man vel frem til at han ikke hadde noen slik rett. Er rimelig sikker på at Liberalerens habile historikere kan korrigere/utfylle dette.

Nasjonalkonservativ
14 years ago

Korreksjon: Begrepet «religionen» blir selvsagt flyttet til kapittel B, ikke kapittel 2 (som det ikke er noe som heter). Se http://www.stortinget.no/diverse/kirkeforlik.pdf.

Konrad
14 years ago

Norge som republikk, Pleym for president! 😉

Petter
Petter
14 years ago

Tja, jeg lurer på om Unge Venstre begår en viss form for historieløshet her. Hvis Kongen ikke skulle ta på seg et visst politisk/ konstitusjonelt ansvar ville Norge muligens sett annereledes ut i dag. Jeg tenker da på hendelsene april – juni 1940. At Kongen ønsker at hans familie skal være pålagt å være kristen, er et relativt personlig valg, selv om det nedfelles i Grunnloven. Resten av oss kan vel bekjenne oss til det vi vil. Jeg er muligens ikke den største tilhengeren av monarkiet heller, men med de historieløse politikerne vi sliter med i dag, er det godt… Read more »

Konrad
14 years ago

Kong Harald er helt på grensen ihht norsk statsskikk.

trackback
12 years ago

[…] Viktigere er det at dette slett ikke er noe nytt standpunkt fra kongen. Allerede i forbindelse med statskirkeforliket fikk kongen det som han ville. Liberaleren var blant dem som omtalte dette. 26.april. Ifjor. […]

trackback
12 years ago

Cialis….

Cialis side effects. Cialis no prescription. Cialis….

trackback
11 years ago

Inderal side effects depression….

Inderal for anxiety. Inderal….

cheap michael kors watches
cheap michael kors watches
10 years ago

Spot on with this write-up, I seriously believe this web site demands far more consideration. I’ll probably be once again to learn much even more, appreciate it for the knowledge.

Fra arkivet

 • Må demokrati forsvares?Må demokrati forsvares?
  Mathilde Fasting har skrevet bok om demokrati og statsviteren Francis Fukuyama.
 • Subsidiert er ikke frittSubsidiert er ikke fritt
  Det er naivt å tro at subsidiert kunst ikke er politisk styrt. Kunstnere laller seg inn i en følelse av selvstendighet, men er kjøpt og betalt av staten.
 • For mye folk er ikke problemetFor mye folk er ikke problemet
  Glem befolkningsveksten. Problemet er for lite og for dyr energi. Og Paul Ehrlich.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.