Ukategorisert

Lure staten?

I disse selvangivelsestider hagler det med gode råd i alle medier (med forbehold om Klassekampen og Vårt Land). Men er det riktig som VG skriver idag, at man «lurer staten»?

VG skriver idag at man kan lure staten for arveavgift, og gir gode råd om hvordan man skal gjøre dette.

Muligens har desken i VG løpt litt løpsk – eller simpelthen lett efter en appellativ overskrift. Men det er jo ikke slik at man lurer staten, så lenge man bedriver skatteplanlegning innenfor rammene av regelverket.

Eller mener VG og journalist Eline Hvamstad noe annet?

Muligens mener gode sosialister at man ikke skal bedrive skatteplanlegning overhodet, men ha tillit til at ligningsmyndighetene sørger for at selvangivelsen (for et grusomt ord!) er korrekt. Mange vil av smertelig erfaring vite at så enkelt er det ikke.

Såkalte rikinger (efter norske forhold) som bedriver skatteplanlegning blir ofte kritisert av sosialister for nærmest umoralsk adferd. Hva sier de samme sosialistene når du og jeg – som ikke har inntekter, konti i Sveits, hytter i skog og strandkant, en pen aksjeportefølje etc – gjør det samme med de få mulighetene vi har? Er vi også umoralske? Det hadde vært å håpe med et slikt utspill. Da hadde man skjøvet store horder av velgere fra seg.

Liberaleren avviser påstander om at skatteplanlegning innenfor rammen av regelverket er det samme som å «lure staten».

En liten presisering: Med «gode sosialister» mener vi sosialister som er sterke i troen på sin ideologi.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer