Ukategorisert

Unge Høyre tapte heldigvis voteringen!

For Liberaleren var det gledelig at Høyres landsmøte ikke hørte på delegatene fra Unge Høyre. Høyres landsmøtet ønsker ikke kjønnsnøytral verneplikt.

I en artikkel på nettstedet til Unge Høyre beklager ungdomspartiet landsmøtets vedtak. Generalsekretær Sunniva Flakstad mener det var synd at Unge Høyre tapte saken, og lover at likestillingsdebatten skal fortsette innad i partiet. Det betyr at Unge Høyre ser på vernepliktssaken som en kamp om likestilling mellom kjønnene.

For Liberaleren er det et dårlig argument at kvinner skal avtjene verneplikt fordi en del menn må gjennomføre en slik tjeneste. Likebehandling i dette spørsmålet betyr større overgrep, at flere rammes av slaveriet. Liberaleren ønsker at alle skal kunne takke ja eller nei til et jobbtilbud, og denne valgmuligheten bør også unge menn og unge kvinner få.

Verneplikt handler ikke om likestilling eller likebehandling. Det viktigste er at enkeltmennesket får bestemme over seg selv. Dersom en person får krenket sine rettigheter, er det en tragedie. Dersom to personer får krenket sine rettigheter, er det dobbelt så galt. Unge Høyre ønsker at dagens ordning skal bli verre.

Tags:

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Simen
Simen
14 years ago

Nå deler jeg selvfølgelig Liberalerens syn på at verneplikten burde avskaffes. Allikevel mener jeg at så lenge verneplikten opprettholdes, bør det ikke skilles mellom om de man kaller inn er kvinner eller menn. Behovet for militære vil jo ikke endre seg, og det vil bare tilsi at man kaller inn halvparten så mange gutter og erstatter disse med tilsvarende jenter.

Argumentasjonen til liberaleren kan kanskje sammenlignes med at man ikke bør ha lokalt selvstyre på alkoholpolitikk fordi man bør avskaffe politikernes makt på området overhodet (noe jeg igjen er selvfølgelig enig om). Dessverre er realpolitikken på et annet nivå.

Eivnd Knudsen
Eivnd Knudsen
14 years ago

Helt enig med Liberaleren her. Det fine med dere er at dere er mot verneplikten som prinsipp, og da spiller det ingen rolle hvordan man argumenterer for kvinnelig verneplikt. Høyres likestillingshysteri – som blant annet medførte at e Høyre-dominet regjering vedtok radikal kjønnskvotering – var en sterkt medvirkende årsak til at jeg i sin tid forlot partiet til fordel for Norges eneste sanne folkeparti.

Torbjørn Sølsnæs
14 years ago

Noe som var ganske spesielt på landsmøtet, var at det var ganske nøyaktig de samme argumentene som ble brukt fra dem som var for kjønnsnøytral verneplikt, som fra dem som var mot. Det er jo litt spesielt, og er vel en ganske klar indikasjon på at man egentlig ikke snakker om det som er sakens reelle kjerne, nemlig for eller mot verneplikt. Jeg står på linje med Liberaleren i det prinsippielle synet på verneplikt. Samtidig bør et annet perspektiv også ivaretas: Det rent forsvarsmessige perspektivet, nemlig om hvorvidt Norge kan opprettholde forsvarsevnen – og de ambisjonene en har om deltagelse… Read more »

trackback
14 years ago

[…] Liberaleren kommenterer i dag Unge Høyres nettsak hvor de forteller at de tapte kampen om kjønnsnøytral verneplikt, da Høyres landsmøte stemte dette ned. Liberaleren er glad for at Unge Høyre tapte, fordi verneplikt ikke blir noe mer riktig om den pÃ¥legges ogsÃ¥ kvinner. […]

Pleym
Editor
14 years ago

Skal man ha de beste til å forsvare landet, er det naturligvis ikke avhengig av kjønn. Og det er også et argument for å fjerne verneplikten. For det er ikke en ordning som sikrer de beste menneskene til jobben.

Gode arbeidsbetingelser, lønn etc bør derimot også Forsvaret bruke – i konkurranse med andre.

Fra arkivet

 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
 • Roboter iblant ossRoboter iblant oss
  Effektive altruister forstår lite av hvordan mennesker faktisk tenker og føler.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
 • Flertallet har ikke rett til å bestemmeFlertallet har ikke rett til å bestemme
  Stålsett-saken illustrerer det iboende problemet med demokratiet. Et flertall kan gjøre gale valg som ikke bør respekteres
 • Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?Alt å tape eller ingenting å vinne på å gi folk jobb?
  Ved hvilken rett har den norske stat lov til å nekte en ureturnerbar asylsøker å frivillig jobbe i landet vedkommende oppholder seg i?
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
  Trickle down economics er blitt en slags vits. Men ikke la deg lure: Den stemmer.