Ukategorisert

Unge Høyre tapte heldigvis voteringen!

For Liberaleren var det gledelig at Høyres landsmøte ikke hørte på delegatene fra Unge Høyre. Høyres landsmøtet ønsker ikke kjønnsnøytral verneplikt.

I en artikkel på nettstedet til Unge Høyre beklager ungdomspartiet landsmøtets vedtak. Generalsekretær Sunniva Flakstad mener det var synd at Unge Høyre tapte saken, og lover at likestillingsdebatten skal fortsette innad i partiet. Det betyr at Unge Høyre ser på vernepliktssaken som en kamp om likestilling mellom kjønnene.

For Liberaleren er det et dårlig argument at kvinner skal avtjene verneplikt fordi en del menn må gjennomføre en slik tjeneste. Likebehandling i dette spørsmålet betyr større overgrep, at flere rammes av slaveriet. Liberaleren ønsker at alle skal kunne takke ja eller nei til et jobbtilbud, og denne valgmuligheten bør også unge menn og unge kvinner få.

Verneplikt handler ikke om likestilling eller likebehandling. Det viktigste er at enkeltmennesket får bestemme over seg selv. Dersom en person får krenket sine rettigheter, er det en tragedie. Dersom to personer får krenket sine rettigheter, er det dobbelt så galt. Unge Høyre ønsker at dagens ordning skal bli verre.

Tags:

Mest lest

Arrangementer