Ukategorisert

1.mai er over

1.mai er over. Mange av dagens arrangement og demonstrasjoner er finansiert gjennom støtte fra en del kommuner. Det betyr at skattebetalerne har finansiert mange av aktivitetene fra LO, Arbeiderpartiet og SV.

Når skattebetalerne finansierer tilbud på grunn politiske vedtak, støtter mange av oss tiltak vi er helt imot. I kultursektoren kan det bety at en person som er imot idrett, må bidra til idrettslag fordi politikerne gir ut kulturmidler. I dag har mange av oss, gjennom tvang, støttet 1. mai aksjoner, selv om vi misliker sosialdemokratiet. Vi har støttet ulike aksjoner økonomisk fordi politikere har gitt økonomisk støtte til arrangement gjennom offentlige, skattefinansierte budsjett.

Mange kommuner gir økonomisk støtte. Lørenskog kommune er et eksempel. I denne kommunen var det stor debatt om støtteordningen, så sent 13. februar i år. Dessverre går mange kommuner inn med midler til 1. mai komiteene uten politiske debatter.

LO har på årets 1. mai gått til kraftig angrep på Fremskrittspartiet. Leder Roar Flåthen fremstilte Fremskrittspartiets politikk som verre enn pesten. Fremskrittspartiet har mange dårlige løsninger, men også sympatisører av dette partiet har bidratt økonomisk til mange av årets arrangement, slik at blant annet LO kunne fyre løs på det de kaller politiske motstandere. Fagbevegelsen og de politiske partiene må gjerne bruke tid og ressurser på politiske demonstrasjoner, men de bør betale selv og ikke overlate regningen til skattebetalerne som gjennom tvang må betale for arrangement som rakker ned på alle som har en annen politisk overbevisning enn det Roar Flåthen og hans venner har.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer