Ukategorisert

1.mai er over

1.mai er over. Mange av dagens arrangement og demonstrasjoner er finansiert gjennom støtte fra en del kommuner. Det betyr at skattebetalerne har finansiert mange av aktivitetene fra LO, Arbeiderpartiet og SV.

Når skattebetalerne finansierer tilbud på grunn politiske vedtak, støtter mange av oss tiltak vi er helt imot. I kultursektoren kan det bety at en person som er imot idrett, må bidra til idrettslag fordi politikerne gir ut kulturmidler. I dag har mange av oss, gjennom tvang, støttet 1. mai aksjoner, selv om vi misliker sosialdemokratiet. Vi har støttet ulike aksjoner økonomisk fordi politikere har gitt økonomisk støtte til arrangement gjennom offentlige, skattefinansierte budsjett.

Mange kommuner gir økonomisk støtte. Lørenskog kommune er et eksempel. I denne kommunen var det stor debatt om støtteordningen, så sent 13. februar i år. Dessverre går mange kommuner inn med midler til 1. mai komiteene uten politiske debatter.

LO har på årets 1. mai gått til kraftig angrep på Fremskrittspartiet. Leder Roar Flåthen fremstilte Fremskrittspartiets politikk som verre enn pesten. Fremskrittspartiet har mange dårlige løsninger, men også sympatisører av dette partiet har bidratt økonomisk til mange av årets arrangement, slik at blant annet LO kunne fyre løs på det de kaller politiske motstandere. Fagbevegelsen og de politiske partiene må gjerne bruke tid og ressurser på politiske demonstrasjoner, men de bør betale selv og ikke overlate regningen til skattebetalerne som gjennom tvang må betale for arrangement som rakker ned på alle som har en annen politisk overbevisning enn det Roar Flåthen og hans venner har.

Tags:

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Simen
Simen
14 years ago

Jo mer jeg tenker over det, jo mer blir jeg provosert. Trodde virkelig Norge var kommet lengre statlig støtte til enkeltpartier. Ingen stor tilhenger av frp jeg heller, men vi lever da i et demokrati!

Weedar
Weedar
14 years ago

Dette er ille ja, og det reiser et spørsmål som burde vært prøvet for menneskerettighetsdomstolen: kan staten beslaglegge folks penger for deretter å bruke dem til formål som er i strid med disses samvittighet? Det finnes mer graverende eksempler enn dette. For eksempel finnes det en minoritet i Norge som mener at ufødte barn har den samme rett til livet som fødte barn, og at abort derfor er den ultimate krenkelse av disses rettigheter. Dette hindrer ikke Den norske stat i å beslaglegge denne minoritetens penger i form av skatter og avgifter, for deretter å bruke deler pengene til å… Read more »

Fra arkivet