Ukategorisert

Resspekt!!!

Jeg trodde først at Siv Jensen hadde sett på noen dårlige parodier av innvandrergutter, da jeg så henne på TV-nyhetene igår. Hun forlangte Resspekt!

Respekt for sine velgere, sitt parti, og partiets standpunkter. Helt naturlig. Og derfor bør heller ikke Siv Jensen tvinge sitt parti til å inngå samarbeid og kompromisse på viktige saker som hemningsløs bruk av statens penger, eller verdens strengeste innvandringspolitikk. Av respekt for sine egne velgere og sitt eget partiprogram. Slik Venstre og KrF (og i noen saker Høyre) allerede har sagt at de ikke vil inngå slike kompromisser.

Strategien som er brutt ved hver korsvei
Det andre punktet i gårsdagens TV-nyheter var gjentagelsen av løftet om ikke å støtte noen regjering der FrP ikke selv deltar. Et klart og utvetydig løfte.

Løftet om ikke å støtte noen regjering der FrP ikke selv deltar ble vedtatt som strategi allerede i 1991, av FrPs landsmøte. Årsaken var at partiet hadde støttet dannelsen av Syse-regjeringen (H, KrF, SP) efter valget i 1989, og stemt for statsbudsjettet for 1990. Regjeringen ble sprengt allerede efter et år, og innledet Gro Harlem Brundtlands 3.regjeringsperiode i Norge (den lengste av dem). FrP følte at de hadde fått lite igjen for sin støtte. Derfor denne krystallklare strategien.

Imidlertid er strategivedtaket blitt brutt ved de korsveier der det har vært aktuelt; i 1997 og 2001. FrP støttet dannelsen av Bondevik I (KrF, SP, V) i 1997 – og tvang Høyre til å gjøre det samme. FrP støttet dannelsen av Bondevik II i 2001 (H, KrF, V). Ved begge tilfeller fikk FrP tunge verv i Stortinget; ledervervene i Finanskomiten og Helse- og Sosialkomiteen i 1997. Aldri før hadde en regjering gitt fra seg det viktige ledervervet i Finans til et parti i opposisjon. Efter mellomspillet med Jens Stoltenberg (2000/01), som kom istand efter at H og Ap (men ikke FrP) ikke bøyet seg for kabinettspørsmålet Bondevik stilte på gasskraftverkssaken, bidro altså FrP igjen til en Bondevikregjering. Men i 2005 hadde FrP fått nok. At Bondevik personlig var upopulær, kombinert med Carl I. Hagens karakterdrap for åpent kamera ved vårsesjonens slutt. Som kjent vant kindereggalternativet valget, grunnet valgordningen.

Vi får se om Siv Jensen i løpet av landsmøtet klarer å fortelle oss hvorfor vi skal tro at FrP denne gang vil holde seg til et strategivedtak de har brutt ved hver korsvei tidligere..

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer