Ukategorisert

Høyre: Stopp snokingen og styrk personvernet!

Personvernet taper kamper i regjeringen hver eneste dag, og snoking i andres privatliv blir stadig enklere. Høyre fremmer i dag 10 konkrete forslag for å styrke personvernet.

Regjeringen snikinnfører datalagringsdirektivet ved å foreslå å gi Kredittilsynet nye hjemler til å innhente trafikkdata. Lingningsopplsyninger er igjen søkbare på nett, sammen med adresse og fødselsdata. Dette fører ikke bare til harmløs snoking, men også alvorlige identitetstyverier. Grove systemfeil legitimeres som ”menneskelig svikt”, og regjeringen feier det under teppet.

Høyre foreslår at Kredittilsynet ikke får disse nye hjemlene, informasjon om ligning skal fjernes fra nettet, pasientene skal vite hvem som snoker i pasientjournaler, tiltak for å hindre at personopplysninger kommer på avveie som følge av elektroniske postjournaler, begrensing i NAVs rett til innsyn pasientjournaler, flere personvernombud i offentlig forvaltning, fjerning av skattedirektoratets rett til innsyn i registrerte bompasseringer, og sikring av personvernet i skolen.

–Det er du og jeg som rammes av at personvernet svekkes, mens systemet vil begrunne svekkelse av personvern som effektivt eller et utslag av menneskelig svikt. sier Bent Høie gjennom en pressemelding.

Et godt initiativ fra Høyre, er Liberalerens korte kommentar.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer