Ukategorisert

Ladbrokes møter staten i retten

Tirsdag 13.mai skal den utsatte saken mellom Ladbrokes og den norske stat opp i Oslo tingrett for å avgjøre spillmonopolets fremtid.

Bakgrunnen er at Ladbrokes i 2004 fikk avslag på sin søknad om å etablere seg i Norge uten begrunnelse.

Saken har etter dette blitt behandlet i EFTA-domstolen, som sommeren 2007 avga sin rådgivende uttalelse som modifiserer statens adgang til å opprettholde det statlige pengespillmonopolet. Når Ladbrokes frem med sitt syn vil det være starten på slutten av det norske spillmonopolet.

Hvis noen skulle være i tvil, Liberaleren heier på Ladbrokes. Vi ønsker det norske spillmonopolet dit pepperen gror.

–Vårt standpunkt har ikke endret seg siden staten fikk utsatt saken i februar. Vi opplever dette som en kjedelig trenering der staten febrilsk prøver å kjøpe seg tid. Faktum er at norsk spillpolitikk er inkonsistent fordi man tolererer aktiv markedsføring og salg av spill i Norge uten at det er noen påviselig fare for mer spillavhengighet i samfunnet om det ikke er statens Norsk Tipping som leverer spillene, sier Per Scavenius som er myndighetskontakt for Ladbrokes i Norge.

EU kommisjonen har de siste måneder skjerpet tonen mot de nordiske statenes spillmonopol. Samtidig har EU rettet skarp kritikk mot blant annet Tyskland og Frankrikes forbud mot etableringsfriheten for spillaktører i EU da dette strider mot EU-traktaten og dermed også EØS-regelverket, ifølge Ladbrokes.

–Vi ser nå en utvikling som ikke kan stanses, sier administrerende direktør i Ladbrokes Norden, Lasse Dilschmann som legger til at selskapet står klare til å tilby de nordiske kundene et langt sunnere og riktig tilbud innenfor rammene i en ny norsk regulering.

Liberaleren ønsker Ladbrokes lykke til. Måtte fornuften seire i Oslo tingrett.

Mest lest

Arrangementer