Notiser

Dyre bønder!

For at bøndene skal få den lønnen de fortjener, så må de selge sine varer i et åpent og fritt marked, og få sine inntekter fra det en faktisk produserer. Slik landsbrukspolitikken er i dag, så får bøndene subsidier fra staten bare for å fortsette å holde på med uproduktivt arbeid. Hadde vi tillatt andre yrkesgrupper å gjøre det samme? Det spør Morten Myksvoll, 2. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom, i et innlegg som er publisert på organisasjonens nettsted.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer