Notiser

Dyre bønder!

For at bøndene skal få den lønnen de fortjener, så må de selge sine varer i et åpent og fritt marked, og få sine inntekter fra det en faktisk produserer. Slik landsbrukspolitikken er i dag, så får bøndene subsidier fra staten bare for å fortsette å holde på med uproduktivt arbeid. Hadde vi tillatt andre yrkesgrupper å gjøre det samme? Det spør Morten Myksvoll, 2. nestformann i Fremskrittspartiets Ungdom, i et innlegg som er publisert på organisasjonens nettsted.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Norge – verdens beste land å bo i?Norge – verdens beste land å bo i?
    Vi hører det en gang i året i mediene. Norge er verdens beste land å bo i. FN sier det, får vi høre. Men sier FN virkelig dette?
  • Idealister i frihetens tjenesteIdealister i frihetens tjeneste
    Liberalister oppfører seg ikke slik sosialister mener at vi skal være. Vi er idealister som er opptatt av annet enn penger
  • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
    Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.