Ukategorisert

Prevensjon – ny skattefinansiert ordning!

Helse- og omsorgsdepartementet setter i gang et forsøk med skattefinansiert hormonell prevensjon til kvinner i alderen 20-24 år i Tromsø og Hamar.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som skriver om forsøket i en pressemelding.

Liberaleren beklager forsøket. Det skal ikke være en statlig oppgave å sørge for prevensjon til kvinner eller menn. Motargumentet mot vårt standpunkt kan være at aborttallene vil øke, men abortdebatten bør være mye bredere enn et standpunkt for eller imot skattefinansiert prevensjon.

Forsøket medfører at kvinner i Tromsø og Hamar vil få resept på gratis hormonell prevensjon ved å henvende seg til legekontor eller studenthelsetjeneste. Hormonelle prevensjonsmidler kan omfatte p-piller, p-sprøyte, p-plaster, p-ring, p-stav og spiral. Det er SINTF Helse som har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å gjennomføre forsøket med skattefinansiert prevensjon.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Piris
Piris
14 years ago

Hormonell prevensjon til kvinner ? Hva koster dette ?
I så fall burde hver kvinne betale for dette selv !

Fra arkivet