Ukategorisert

Mangler penger, men bryr seg ikke

NRK mangler penger, men utvider tilbudet og regner med økning i den skattefinansierte finansieringen.

Aldri har NRK hatt et så stort tilbud på radio, på TV og på internett. Tilbudet er så bredt at NRK mangler penger. Kringkastingsavgiften er for lav til at NRK klarer sine forpliktelser, ifølge VG. NRK-sjef Hans Tore Bjerkaas ber Kultur- og kirkedepartementet om å øke lisensen med 120 kroner.

Den siste kanalen NRK startet var NRK Jazz på DAB. Kanalen ble åpnet i dag, onsdag 21. mai.

Finansieringen av NRK er problematisk. Gjennom kringkastingsavgiften må mange borgere betale for tjenester de ikke benytter. Utvidelsene av NRK gjør det også vanskelig for kommersielle aktører som skal leve av frivillige bidrag, først og fremst gjennom reklame. Politikernes har gitt NRK enorme konkurransefortrinn. Nå er det på tide med nytenking i mediapolitikken. Politikerne bør si nei til kravet om å øke kringkastingsavgiften.

Kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget. For 2008 er avgiften kr. 2.202, inklusive 8 prosent merverdiavgift, ifølge NRK.no.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer