Ukategorisert

Mangler penger, men bryr seg ikke

NRK mangler penger, men utvider tilbudet og regner med økning i den skattefinansierte finansieringen.

Aldri har NRK hatt et så stort tilbud på radio, på TV og på internett. Tilbudet er så bredt at NRK mangler penger. Kringkastingsavgiften er for lav til at NRK klarer sine forpliktelser, ifølge VG. NRK-sjef Hans Tore Bjerkaas ber Kultur- og kirkedepartementet om å øke lisensen med 120 kroner.

Den siste kanalen NRK startet var NRK Jazz på DAB. Kanalen ble åpnet i dag, onsdag 21. mai.

Finansieringen av NRK er problematisk. Gjennom kringkastingsavgiften må mange borgere betale for tjenester de ikke benytter. Utvidelsene av NRK gjør det også vanskelig for kommersielle aktører som skal leve av frivillige bidrag, først og fremst gjennom reklame. Politikernes har gitt NRK enorme konkurransefortrinn. Nå er det på tide med nytenking i mediapolitikken. Politikerne bør si nei til kravet om å øke kringkastingsavgiften.

Kringkastingsavgiften fastsettes av Stortinget. For 2008 er avgiften kr. 2.202, inklusive 8 prosent merverdiavgift, ifølge NRK.no.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Piris
Piris
14 years ago

Det er sjelden jeg ser på NRK ! Bare på lørdager for å få med
meg Aidenfeldt ! Hadde ikke vært meg i mot ….. FJERN avgiften !

carl Christian
14 years ago

det er utrolig masse i samfunnet som vi kun har indirekte nytte av. At man selv ikke bruker det er et utrolig naivt argument for å hevde at man ikke har glede/nytte av det. I mine øyne er en offentlig allmennkringkaster en del av vår felles infrastruktur. Den har vi både nytte og glede av uavhengig av egen benyttelsesgrad. Spør du meg er jeg enig med liberaleren i å fjerne lisensen, men er nok uenig med liberaleren i det at jeg synes hele gildet kan tas fra skattepengene. Jeg deler derimot Liberalerens bekymringer i forhold til de øvrige kommersielle aktørene.… Read more »

carl Christian
14 years ago

…altså: jeg mener at NRK bør dekkes utelukkende av skattepengene, jeg antar at liberaleren ikke er enig med meg i det…

Arne
Arne
14 years ago

Ettersom jeg anser NRK for i det vesentlige å tjene politiske interesser jeg ikke under noen omstendighet ønsker å støtte økonomisk, har jeg valgt å ikke ha TV. Derfor støtter jeg lisensordningen, selv om det går ut over de kommersielle TV-kanalene jeg for så vidt kunne tenke meg å se på. Dersom man skal gå over til skattefinansiering, bør først tilbudet kuttes til én kanal og så må politikerene ha direkte innflytelse over hvem som sitter i redaksjonene.

Jul. E. Nissen
Jul. E. Nissen
14 years ago

Arnes synspunkter er både interessante og tankevekkende. Han velger det minste ondet (å ikke ha TV) fremfor det større ondet «å støtte en sosialistisk propagandakanal økonomisk), og en slik jerv holdnin står det respekt av. Det er faktisk noe jeg selv kunne tenke meg å gjennomføre. Billedrøret på min TV har nå gått til tariffstridig streik på ubestemt tid, apparatet er således helt kaputtski, og jeg er fristet til ikke å anskaffe meg noen ny, for å unngå å betale2202 kroner til Arbeiderpartiets og SV’s valgkamp.

stig
stig
13 years ago

Jeg er av de som har lengtet lenge etter en norsk jazz-kanal, men har desverre har måttet konstatere at programmene egentlig bare går i «loop».
«Huskerdu-jazz» har av en grunn fortsatt et solid fotfeste på Marienlyst. Er kompetansen blitt for dyr for nrk? Litt type «folkelig new-age» – aller helst med kvinnelige vokalister.
Den delen av norsk jazz som bryner og bråter seg vei i det nasjonale og internasjonele landskapet blir omtrent aldri spilt på nrk.,.

For en kvinnelig middelmådig utøver er nrk interessant.

Det er så absolutt mye mer å hente fra diverse podcastere på kontinentet.

Jazzmann
Jazzmann
13 years ago

Jeg mottar TV, men betaler ikke TV-lisensen. Derfor har jeg heller ingen lisensefinasierte kanaler ‘tunet inn’. Det fungerer bra og kalles vel sivil ulydighet :-).

Fra arkivet