Ukategorisert

Høyre og eiendomsskatt

Bent Høie, stortingsrepresentant for Høyre, deltok i et nettmøte på Høyres nettsted om lokalpolitikk og kommunenes økonomi.

nettmøtet fikk Høie mange spørsmål. Et av dem handlet om eiendomsskatt. Bent Høie svarte som høyrepolitikere bruker å gjøre, nemlig at Høyre er imot eiendomsskatt, men at spørsmålet om eiendomsskatt avgjøres i hver enkelt kommune.

Hvis Høyre er imot eiendomsskatt, hvorfor stemmer en del av Høyres lokalpolitikere for eiendomsskatt og for å øke eiendomsskatten?

Skribenten brukte ikke lang tid på å finne et eksempel. I hjemkommunen vedtok kommunestyret enstemmig i desember å øke eiendomsskatten. Av 25 representanter i Nordkapp kommunestyre har Høyre og Fremskrittspartiet 3 representanter hver.

Det er prisverdig av Høyres politikere å være imot eiendomsskatt, men standpunktet må følges opp i praktisk politikk.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Erlend Sand
Erlend Sand
13 years ago

Er ikke poenget at skattenivået skal ned, ikke at de enkelte skatteobjekter skattes ulikt? Jeg klarer ikke å se noen prinipielle argumenter for hvorfor man ikke skal beskatte eiendom, når man beskatter arbeid, omsettning med mer. Det er relativt lett å argumenter motsatt, at eiendom er det ideele skatteobjekt; det flytter ikke ut, og effektivitetstapet i økonomien ved beskatning av eiendom er radikalt mindre en ved beskatning av eksempelvis arbeid. Målsetningen må være å vri en vesentlig del fra arbeidsbeskatning til forbruks og eiendomsbeskatning – da sørger man for at større andel av pengene må «jobbe» og mindre fryses fast… Read more »

Boye
13 years ago

Eiendomsskatt er «bra» i den forstand at det er bedre å skyve skatteleggingen litt mer over på eiendom og litt mindre på arbeid. Men kommunene har reelt sett ikke noen frihet til å innføre eiendomsskatt for å redusere inntektsskatten. Eiendomsskatten kommer alltid som et tillegg. Det betyr høyere skattetrykk. Og det er alt annet enn bra.

Tormod
13 years ago

Eiendomsskatt kan sikkert være «bra» rent teknisk, men prinsipielt betyr det at man aldri kan «eie» sitt hjem i og med at man må betale «husleie» til evig tid. For meg er derfor eiendomsskatt den mest illiberale av alle skatter.

Bigboyen
Bigboyen
13 years ago

Jeg syns kommentaren til Erlend Sand er litt ubehagelig. Det argumenteres for at mennesket skal være best mulig produktiv (for hvem? staten?), og at vi skal ha et skattesystem som bygger opp under det. Og hvis man ikke ønsker å bruke sin egne ressurser på en mest mulig produktiv måte så skal man straffes gjennom skattelegging. Og det som gjør eiendomsskatt og arveskatt umenneskelig er at den som eier skatteobjektet ikke trenger å ha kapital til å betale skatt for verdien av arven/eiendommen. Og jeg vil påstå at det er ganske mye verre å miste sitt hjem eller sin arv… Read more »

StigNeskommune
StigNeskommune
13 years ago

Det er ingen sammenheng mellom eiendom og inntekt. Huset du bor i er død kapital og innbringer ikke penger til å betale skatt med. Banken eier i prinsippet verdien i huset mitt, men det er jeg som må betale skatten i tillegg til en rente som ser ut til å nå uante høyder i disse dager. En leietaker vil få denne skatten i form av oppjustert leie, enda han ikke eier eiendommen. En minstepensjonist kan sitte på en eiendom med høy takstverdi, selv om han ikke har inntekt til å betale ekstra skatt. Skal vi drive dem fra hus og… Read more »

Fra arkivet