Ukategorisert

Høyre og eiendomsskatt

Bent Høie, stortingsrepresentant for Høyre, deltok i et nettmøte på Høyres nettsted om lokalpolitikk og kommunenes økonomi.

nettmøtet fikk Høie mange spørsmål. Et av dem handlet om eiendomsskatt. Bent Høie svarte som høyrepolitikere bruker å gjøre, nemlig at Høyre er imot eiendomsskatt, men at spørsmålet om eiendomsskatt avgjøres i hver enkelt kommune.

Hvis Høyre er imot eiendomsskatt, hvorfor stemmer en del av Høyres lokalpolitikere for eiendomsskatt og for å øke eiendomsskatten?

Skribenten brukte ikke lang tid på å finne et eksempel. I hjemkommunen vedtok kommunestyret enstemmig i desember å øke eiendomsskatten. Av 25 representanter i Nordkapp kommunestyre har Høyre og Fremskrittspartiet 3 representanter hver.

Det er prisverdig av Høyres politikere å være imot eiendomsskatt, men standpunktet må følges opp i praktisk politikk.

Mest lest

Arrangementer