Notiser

Intensjonenes tyranni

For Norge, som selvutnevnt humanitær stormakt, burde det være problematisk når stadig flere evalueringer peker på at bistand til Afrika har forverret problemene på kontinentet snarere enn å forbedre dem. Det er påfallende at regjeringen og bistandsbransjen velger å fortsette som om ingenting har hendt, skriver Anne Kristine Jensen på Minerva. Anne Kristine Jensen er internasjonal politisk rådgiver i Fremskrittspartiets stortingsgruppe.

Mest lest

Arrangementer