Ukategorisert

Arven etter Fåne

Det finnes politikere som står for den samme linjen som Jan Erik Fåne stod for som FpU-formann. Petter Kvinge Tvedt er èn av dem Liberaleren tenker på.

Petter Kvinge Tvedt er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom. På nettstedet til ungdomsorganisasjonen kritiserer han Fremskrittspartiet som har inngått et ekteskap med Kristelig Folkeparti imot en felles ekteskapslov. Heldigvis var flertallet i Familie- og kulturkomiteen på linje med Tvedt, og la i dag frem en innstilling til blant annet èn felles ekteskapslov.

Stortinget vil behandle innstillingen 11. juni. Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet går imot loven. Det er regjeringspartiene, Venstre og Høyre som sikrer flertallet for hele den nye loven.

Denne saken handler om prinsipp og ideologi. Petter Kvinge Tvedt viderefører, mot Fremskrittspartiets vilje, et liberalt verdistandpunkt som er èn arv fra FpUs landsmøte for 18 år siden. Den gang var det partnerskapsloven det gjaldt, som i sin tid var et fremskritt. Daværende FpU-formann Jan Erik Fåne var èn av forslagsstillerne. Den gangen stemte syv av Fremskrittspartiets representanter for loven. Hvis Fremskrittspartiet er et liberalt parti, burde representantene glede seg over at staten likebehandler menneskene uavhengig av seksuell legning. Ros til flertallet i Familie- og kulturkomiteen, ros til Petter Kvinge Tvedt, men den samme rosen kan ikke Fremskrittspartiets stortingsgruppe få. I denne saken bør det i utgangspunktet være en stor avstand mellom Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

16 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Horatio
Horatio
13 years ago

Kjære Bjørn Magne Solvik, Du som forsøker å fremstå som intellektuell, liberal og ideologisk bevisst. Kan du med noen solide argument forklare meg hvorfor det ikke er diskriminerende at mennesker som har en annen seksuell orientering enn homofile/lesbiske og hetrofile ikke skal få lov til å inngå ekteskap og adoptere barn? Da sikter jeg f.eks. til: http://www.nordlys.no/nyheter/article3306629.ece Den dagen noen som har en slik samlivsform som disse menneskene ønsker å adoptere barn – hva sier du til det? Ja eller Nei? Mener du de bør bli vurdert? Hvilke prinsipp bygger du ditt standpunkt på? Samfunnsbølgen? Dine følelser? Vil gjerne vite… Read more »

Anders N. Tveiten
Anders N. Tveiten
13 years ago

Det er vel ikke noe bombe at Petter Kvinge Tvedt mener det han mener. Er ikke han samboer med en homofil? Typsik at de homofile trekker inn homseargument og sånt. Det gjør Peter Kvinge Tvedt også. Nei folkens, stem på Demokratene!

Petter Kvinge Tvedt
13 years ago

Til Anders N. Tveiten: Du har rett i at jeg er samboer med en homofil. Men du er nok veldig unøyaktig i din fremstilling, eller misinformert i din bakgrunnsinfo. Jeg er deler riktignok leilighet med formannen i Hordaland FpU, men er selv hetrofil. Når du sier at jeg trekker inn det du kaller homseargument, viser det hvor intelorant du er overfor homofile. Det jeg trekker fram i argumentasjon min er verdiliberale argumenter. For det første mener jeg at politikere skal ikke bland seg bort i hvordan personer innleder sitt samliv, derfor er jeg unenig i Krf og FrPs argumentasjon mot… Read more »

Arne
Arne
13 years ago

Horatio har et meget godt poeng. Jeg tror man må undergrave det tradisjonelle ekteskapet gradvis gjennom f.eks. den nye ekteskapsloven for å komme dit.

Kjetil
Kjetil
13 years ago

Det dette i bunn og grunn handler om er retten til å bestemme over sitte get liv og hvordan man vil leve det, samt hvilke avtaler og forpliktelser man frivillig vil inngå med andre voksne mennesker. Så enkelt er det.

Staten har dessverre påtatt seg en formynderrolle i forhold til hvordan mennesker skal leve sine liv. «Du skal spise frukt, drikke juice og melk, ikke røyke, ikke snuse, ikke drikke alkohol, ikke holde butikken åpen på søndager, osv, osv».

Alt selvsagt et ledd i statens ønske om å få total kontroll over innbyggerne i samfunnet.

Horatio
Horatio
13 years ago

Presisering. Jeg mente: «Avskaff ekteskapet som statlig institusjon!»

Støtter du dette Peter K. Tveit?

Sandra
Sandra
13 years ago

Han derre Horatio er kanskje litt spydig i tonen, men på tross av det, så synes jeg faktisk han har en del gode poeng. For er det faktisk ren skjær populisme som gjør at ingen politiske parti har gått tydelig frem og forkastet ekteskapet som statlig institusjon? Det er jo litt underlig. For uansett hvordan man snur og vender på det så kommer man ikke vekk fra det faktumet at ekteskapet slik vi kjenner til det i Norge og store deler av verden i dag, har sitt utgangspunkt i religion. At vi hele veien sekulariserer ekteskapsinstitusjonen mer og mer fremfor… Read more »

Voodoo-king
Voodoo-king
13 years ago

Hva er årsaken til at liberaleren setter likebehandling som høyeste verdi i denne saken mens likebehandling ikke blir satt som høyeste verdi når dere tar stilling til kvinnelig verneplikt? Staten har desverre påtatt seg en standardiseringsrolle, dette er ikke uproblematisk, men når dette først gjøres, bør en da ikke ta utgangspunkt i standardlegningen og være litt konsistent? Homser og andre avikere bør stenges ute.. Det er rett og slett ikke plass til avikere i paradis.. Fra A til B og fra B til C og tilbake fra B og C til A. Hvorfor må jeg tvinges til å spare til… Read more »

MortenM
MortenM
13 years ago

Jeg vil tørre å påstå at Liberaleren har en likestillingslinje i vernepliktssaken også, og den går på at begge kjønn skal behandles likt og IKKE være tvunget til å avtjene førstegangstjeneste.

Bjørn Magne Solvik argumenterer mot kjønnsnøytral og allmenn verneplikt her: https://www.liberaleren.no/2007/08/04/argumenterer-for-kjonnsnoytral-verneplikt/

Voodoo-king
Voodoo-king
13 years ago

Med tanke på målet ja, men som steg på veien er tankegangen motsatt slik jeg har oppfattet den.

Sandra
Sandra
13 years ago

Solvik – jeg vil gjerne se at du svarer på Horatio sitt spørsmål om adopsjonsrett. Det hadde vært interessant å se hva du kommer med – hvilket kort har du og dine liberale meningsfeller nå? Virker ikke særlig logisk eller troverdig at du og din redaksjonsgjeng først kjemper «beinhardt» for en kjønnsnøytral ekteskapslov, for så å begynne å gjøre dere klar for å jobbe mot hele ordningen. Begynner å bli alvorlig mange brister nå. På tide med litt utdypning? Ser forresten at du har vært engasjert i Høyre og Frp – ehh.. det sistnevnte partiet er vel ikke akkurat et… Read more »

SandraHoratio
SandraHoratio
13 years ago

Du har virkelig misforstått liberalisme. Kanskje du bør kjempe for anarkisme i stedet? Helt sykt at du vil at staten skal dele ut unger til alle og enhver, bare de ønsker det. Når det gjelder enslig adospjon så overrasker det meg at du og din «redaskjon» tydeligvis ikke vet hvilke kriterier som ligger til grunn for enslig adospjon. Enslig adopsjon var noe man åpnet for fordi man ønsket at enslige mennesker med spesiell tilknytning til bestemte adoptivbarn skulle få mulighet å ta over omsorgen hvis det var nødvendig. F.eks hvis Truls på 3 år skulle miste begge foreldrene i en… Read more »

trackback
13 years ago

luckyhog com…

Elaine yeast atmosphere …

Fra arkivet