Ukategorisert

Arven etter Fåne

Det finnes politikere som står for den samme linjen som Jan Erik Fåne stod for som FpU-formann. Petter Kvinge Tvedt er èn av dem Liberaleren tenker på.

Petter Kvinge Tvedt er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets Ungdom. På nettstedet til ungdomsorganisasjonen kritiserer han Fremskrittspartiet som har inngått et ekteskap med Kristelig Folkeparti imot en felles ekteskapslov. Heldigvis var flertallet i Familie- og kulturkomiteen på linje med Tvedt, og la i dag frem en innstilling til blant annet èn felles ekteskapslov.

Stortinget vil behandle innstillingen 11. juni. Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet går imot loven. Det er regjeringspartiene, Venstre og Høyre som sikrer flertallet for hele den nye loven.

Denne saken handler om prinsipp og ideologi. Petter Kvinge Tvedt viderefører, mot Fremskrittspartiets vilje, et liberalt verdistandpunkt som er èn arv fra FpUs landsmøte for 18 år siden. Den gang var det partnerskapsloven det gjaldt, som i sin tid var et fremskritt. Daværende FpU-formann Jan Erik Fåne var èn av forslagsstillerne. Den gangen stemte syv av Fremskrittspartiets representanter for loven. Hvis Fremskrittspartiet er et liberalt parti, burde representantene glede seg over at staten likebehandler menneskene uavhengig av seksuell legning. Ros til flertallet i Familie- og kulturkomiteen, ros til Petter Kvinge Tvedt, men den samme rosen kan ikke Fremskrittspartiets stortingsgruppe få. I denne saken bør det i utgangspunktet være en stor avstand mellom Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Mest lest

Arrangementer