Notiser

Politikerne bommer

Høyere bensinpriser har omtrent ingen effekt, mener Jørgen Randers, leder for Lavutslipputvalget. Utvalget ble utnevnt i statsråd i 2005. Utvalget har utredet hvordan Norge kan kutte nasjonale utslipp av klimagasser med 50-80 prosent innen 2050.

Mest lest

Arrangementer