Ukategorisert

Fredsnasjon med profitt på krigsutstyr

Under den rødgrønne regjeringen er det en ambisjon at Norge skal være en fredsnasjon. Norske politikere og diplomater er involvert i fredsskapende arbeid verden over. Samtidig selges krigsutstyr til et av verdens verste diktaturer.

Det er NRK som melder at Norge selger militært utstyr til Saudi-Arabia, et land som ifølge Amnesty International er blant verdens verste når det gjelder menneskerettigheter. Det er Kongsberg Gruppen som står for salget.

Tidligere SV’er latterliggjør SVs fredsengasjement
SVs medlem av Stortingets forsvarskomite, Bjørn Jacobsen, er bekymret – nettopp med tanke på fredsprofilen. Som kjent har SV siden starten i 1961 bygget opp en profil som partiet med en alternativ forsvars- og utenrikspolitikk – med spesiell vekt på fredsaspektet.

NRK har konfrontert Utenriksdepartementet med kritikken fra en av regjeringens egne stortingsrepresentanter:

«Statssekretær Raymond Johansen i Utenriksdepartementet innrømmer at det er store problemer når det gjelder menneskerettigheter i Saudi-Arabia. Likevel får ikke det noen betydning for eksport av såkalt b-materiell – altså materiell som ikke dreier seg om våpen og ammunisjon.

– Hva synes du om at det kommer kritikk fra et medlem av regjeringspartiet SV?

– Vi har lært oss å leve med Bjørn Jacobsen, er statssekretærens kommentar.»

Inkonsekvent politikk
En regjering som ellers er opptatt av fredsaspektet og ikke minst å bygge seg et image av Norge som en nasjon opptatt av fred og av å skape og opprettholde fred verden over, bør denne saken være pinlig.

Ikke mindre pinlig bør det være at Saudi-Arabia er et av verdens verste land hva angår menneskerettigheter. Et kongedømme som styrer ved hjelp av religiøse lover bør ikke stå øvest på listen over dem Norge støtter – spesielt ikke med militært utstyr.

Et liberalistisk perspektiv
er at staten ikke skal drive med næringsvirksomhet. Da havner man ikke i dobbeltroller som gjør at krav til etiske regler bare blir oppfattet som kosmetikk.

Staten bør ikke blande seg opp i hvem private bedrifter handler med. Som privatperson kan du ha en mening om hvem dine leverandører handler med. Synes du det ikke er greit å handle med et av verdens verste diktaturer kan du gi Kongsberg Gruppen beskjed om dette. Det kan jo uansett være greit å vite hvem som sitter i styret for denne bedriften, som handler med et regime som Saudi-Arabia.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer