Ukategorisert

Høyre for avkriminalisering i 2009?

Høyre kan komme til å endre sin narkotikapolitikk, og gå inn for tiltak som hører inn under avkriminaliseringslinjen.

Høyre har som parti utmerket seg negativt (i liberale øyne) med nulltoleranse som merkelapp på sin narkotikapolitikk. Senest i fjoårets valgkamp. Nå kan dette gå mot en endring.

Det er i en grundig bloggpost at Vox Populi redegjør for Høyres mulige endring av sin narkotikapolitikk. Høyre har, prisverdig nok, en egen nettside som redegjør for programprosessen – og inviterer til innspill. 12.juni var narkotikapolitikken omtalt i en bloggpost der.

Avkriminalisering går som kjent ut på å behandle narkomane som syke snarere enn kriminelle. Avhengighet er en sykdom. Man skal tilby behandling, og noen av tiltakene er av det mer uortodokse slaget; utdeling av metadon og subutex. I tillegg skal narkomanes verdighet økes, ved f.eks opprettelse av sprøyterom. Så slipper narkomane å sette sine sprøyter under broer eller i portrom – og de får tilgang på rene sprøyter. De som går lengst innen denne linjen vil også dele ut heroin – dels som en del av behandlingen og dels for å ta bunnen ut av narkotikamarkedet. Hvis Høyre nå skulle gå inn for disse tiltakene vil det fremstå som den rene revolusjonen for partiets tillitsvalgte og folkevalgte.

De mer hardføre kriminalpolitikerne i partiet kan glede seg desto mer over den andre siden ved politikken; å ta bakmennene i narkotikahandelen.

Vi har våre tvil om Høyre kommer til å legge om. Partiets holdninger til tiggere, prostituerte, og til narkomane på Plata, utmerker seg ikke som hverken spesielt tolerant eller liberal.

Vox Populi skal ha takk for en grundig redegjørelse. Så venter vi spent på utviklingen innen Høyres politikk innen området narkotika.

Tags:

Mest lest

Arrangementer