Ukategorisert

Selg NRK

På en dag der ryktene går at NRK har kjøpt fotballrettigheter av skattefinansierte penger, er det på sin plass å minne om Unge Høyres resolusjon ” Selg NRK”.

Unge Høyre mener lisensordningen strider mot prinsippet om at varer og tjenester ikke skal kunne påtvinges noen mot deres vilje. I tillegg er Unge Høyre kritisk til statskontrollerte medier, og mener at sammenblandingen av myndighetenes rolle som eier, konsesjonsgiver og kontrollinstans av samme mediekonsern må opphøre.

Unge Høyre vil fjerne lisensavgiften, og mener at NRK bør behandles på samme måte som andre mediekonsern. For å sikre det kulturelle mangfoldet kan staten kompensere ved kjøp av sendetid.

Resolusjonen ble vedtatt på Unge Høyres landsmøte som ble avholdt i juni.

Tags:

Mest lest

Arrangementer