Ukategorisert

Voldtektsfri sommer

Mari Eifring, lederen i Rød Ungdom, vil ha en voldtektsfri sommer.

Lederen i Rød Ungdom mener arbeidet for å sikre jenters frihet og sikkerhet bør ha som mål å få antall voldtekter ned i null.

–Det er en utopi, men det er samtidig et viktig signal om at vi ikke har aksept for voldtekt i Norge, sier Mari Eifring til nettstedet Sosialisme.no.

Fjorårets avisoppslag i juli måned viste i gjennomsnitt èn voldtekt per dag, i Oslo. Det er et altfor høyt tall, og Liberaleren roser Rød Ungdom for fokus på denne saken.

Liberaleren skrev om voldtekt i april 2007. Vår konklusjon er at bruk av vold beviser mangel på respekt for den som blir utsatt for vold. Ingen skal behøve å bli utsatt for vold.

La oss få en voldtektsfri sommer!

Mest lest

Arrangementer