Ukategorisert

Forsvar for skatteparadisene

Det er viktig at politikere som Gjermund Hagesæter, Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, fortsetter sitt forsvar for skatteparadisene. Regjeringen har nemlig utnevnt et utvalg som skal granske hvordan en kan hindre pengestrømmer mellom ulike land.

I et intervju med E24 har Gjermund Hagesæter utdypet hva han og partiet mener. Han påpeker at det er legitimt å flytte sin virksomhet dit rammevilkårene er gunstigst.

De landene som vil hindre at penger forflyttes, bør gjøre sitt for å bli mer attraktiv. Lav skatt og liten offentlig sektor er et virkemiddel som kan brukes.

Et nyutnevnt utvalg skal granske forholdet mellom såkalte skatteparadiser og pengestrømmer fra utviklingsland.

–Utvalget skal se på hvordan vi kan hindre at store beløp føres ut av utviklingslandene og gjemmes bort i skatteparadisene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, ifølge Bistandsaktuelt.

Solheim sier det er første gang et offentlig utvalg skal jobbe med disse problemstillingene. Utvalget skal ledes av professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Dette utvalget er bare et nytt skritt i SVs kamp mot skatteparadisene. Høyskattepartiet SV, som er for nasjonal selvråderett, burde akseptere at andre land kan se fordeler av å ha et lavt skattenivå, og lovverk som ikke er fullt så fiendtlig innstilt til privat virksomhet. Det er ikke alle som har de naturressurser og velstanden som Norge har. Å hedre skatteparadisene er en solidarisk linje som Liberaleren er stolt av å støtte.

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Nasjonalkonservativ
Nasjonalkonservativ
13 years ago

Her er jeg faktisk helt enig med Liberaleren. Hvorfor skal man gå til kamp mot stater som selv har bestemt hvordan de vil innrette sitt skattesystem? At skatt er tyveri, kan jeg ikke si meg enig i, men man skal ha respekt for at andre land kan velge andre politiske løsninger enn Norge.

Økonom
Økonom
13 years ago

Kommentar til Nasjonalkonservativ: Det er ikke at statene har lav skatt i seg selv som er problemet. Problemet er at innenlandske borgere (Nordmenn) flytter kapitalen sin til lavskattland for å unngå skatt på renteinntekter og formuesskatt men likevel står fritt til å benytte seg av det norske velferdstilbudet. På den måten blir de en slags gratispassasjerer, noe som i seg selv ikke er riktig. Hvorvidt man burde avskaffe formuesskatten og senke skatt på renteinntekter er en annen diskusjon.

Et annet problem er at gjennom sekretesselovgivningen (ingen tredjeparts innsyn) vil andre problemer kunne oppstå, som for eksempel hvitvasking av penger.

b
b
13 years ago

Økonom: Husk at man ikke er «gratispassasjer» frivillig. Dessuten kan det diskuteres hvor «gratis» det blir hvis man f.eks. har skapt arbeidsplasser og andre verdier samfunnet har hatt indirekte nytte av. Så hvor «uærlig» en sånn gratispasssasjer er, kan nok diskuteres (og det kan være forskjell fra tilfelle til tilfelle). Når det gjelder hvitvasking av penger er jeg til dels enig. Det bør være mekanismer som fanger opp f.eks. stjålne penger. Men man burde kanskje heller fokusere på en løsning der man hindrer kriminelle å få tak i penger som skal hvitvaskes i første omgang? Det blir feil å snoke… Read more »

trackback
13 years ago

riverbelleonlinecasino…

fluctuates fancy,occasionings rewarding hems Connecticut …

trackback
13 years ago

world series of poker texas hold em…

sporadic:grants typist …

trackback
13 years ago

kostenlose poker 7 card stud…

Saul birches transference correctly …

trackback
13 years ago

high creditrepair terms…

medicines:cornfield?nor graduation.spooler improbable …

trackback
12 years ago

www casino bad lands com…

evening Pearce facings blasphemously?profits kazino most popular games [url=http://www.everybaccarat.com/00317.html]kazino most popular games[/url] http://www.everybaccarat.com/00317.html

Fra arkivet