Ukategorisert

Forsvar for skatteparadisene

Det er viktig at politikere som Gjermund Hagesæter, Fremskrittspartiets finanspolitiske talsmann, fortsetter sitt forsvar for skatteparadisene. Regjeringen har nemlig utnevnt et utvalg som skal granske hvordan en kan hindre pengestrømmer mellom ulike land.

I et intervju med E24 har Gjermund Hagesæter utdypet hva han og partiet mener. Han påpeker at det er legitimt å flytte sin virksomhet dit rammevilkårene er gunstigst.

De landene som vil hindre at penger forflyttes, bør gjøre sitt for å bli mer attraktiv. Lav skatt og liten offentlig sektor er et virkemiddel som kan brukes.

Et nyutnevnt utvalg skal granske forholdet mellom såkalte skatteparadiser og pengestrømmer fra utviklingsland.

–Utvalget skal se på hvordan vi kan hindre at store beløp føres ut av utviklingslandene og gjemmes bort i skatteparadisene, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, ifølge Bistandsaktuelt.

Solheim sier det er første gang et offentlig utvalg skal jobbe med disse problemstillingene. Utvalget skal ledes av professor Guttorm Schjelderup ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

Dette utvalget er bare et nytt skritt i SVs kamp mot skatteparadisene. Høyskattepartiet SV, som er for nasjonal selvråderett, burde akseptere at andre land kan se fordeler av å ha et lavt skattenivå, og lovverk som ikke er fullt så fiendtlig innstilt til privat virksomhet. Det er ikke alle som har de naturressurser og velstanden som Norge har. Å hedre skatteparadisene er en solidarisk linje som Liberaleren er stolt av å støtte.

Mest lest

Arrangementer