Ukategorisert

Klassekampen må lese Liberaleren!

For Klassekampen er det en nyhet at noen går inn for at folk skal kunne ha flere partnere samtidig. De måtte over kjølen, til Andie Nordgren. Hun kaller seg relasjonsanarkist. Klassekampen kunne jo bare lese Liberaleren!

Andie Nordgren vil skille jus og kjærlighet, skriver Klassekampen i et lengre intervju (Retten til å elske flere), i noe som tydeligvis er en serie artikler, omtalt som «en reise inn i det radikale samlivet».

Det skulle ikke forundre om begrepet «radikale» også denne gangen er brukt i betydning folk på den politiske venstresiden. Da er Klassekampen enøyet hva angår begrepet radikal – og hvem som er radikale; de som vil ha store endringer i det bestående samfunn. Gjerne raske endringer.

Liberalerens standpunkt er at ekteskapslovgivningen bør avskaffes, og folk som ønsker sitt samliv lovregulert bør ordne privatrettslige kontrakter.

12.juni skrev jeg følgende: «Såvidt vi vet er Liberaleren alene om standpunktet; at man skal få gifte seg med så mange man vil – av motsatt kjønn, samme kjønn, eller begge kjønn. Vi har ikke noe imot litt mer reklame om vårt standpunkt!»

Tipset er herved gitt Klassekampen og journalist Ragnhild Laukholm Sandvik.

Mest lest

Arrangementer