Ukategorisert

Røykeforbud i skoletiden

Hvis forslaget går igjennom, blir det ulovlig for lærerne og elevene å gå hjem for å ta en pause med en rullings. Det blir konsekvensen av forslaget røykfri skoletid, et forslag som fremmes av Maja-Lisa Løchen.

Løchen er leder av Nasjonalt råd for tobakksforebygging. Hun ønsker ikke at hver enkelt skole skal få lage sitt reglement. Hun vil ha et felles regelverk med forbud mot å røyke i skoletiden for alle.

Nasjonalt råd for tobakksforebygging, som er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet, skal ha møte i september. Der vil Løchen legge frem forslaget. Blir forslaget vedtatt, vil det bli oversendt Helse- og omsorgsdepartementet i løpet av året. Det blir spennende å se forslaget, om det er så vidtgående som Liberaleren antar.

Dersom politikerne vedtar dette forslaget vil lærerne og elevene miste eiendomsretten til egen fritid i skoletiden. En fritime vil ikke lengre være en fritime fordi det blir lagt restriksjoner på hva en kan bruke timen til.

Les mer om saken hos siste.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer