Ukategorisert

AUF vil bestemme moralen

Martin Henriksen vil ha lovfestet etiske retningslinjer for alle norske bedrifter i utlandet.

AUF-lederen vil ikke bare definere hva som er god moral, men han ønsker å opprette en nasjonal overvåkningsenhet som skal påse at bedriftene kan dokumentere at retningslinjene følges. Bedrifter som bryter den politiske vedtatte moralen skal få straff.

Utfordringen som AUF har gitt nærings- og handelsminister Sylvia Brustad er motbydelig. Ettersom alle menneskene er ulike, er det vanskelig eller helt umulig å vedta hva som er normal dømmekraft.

Henriksen bruker Telenor som eksempel på et selskap som kan opptre uten moral og empati. Er AUF misfornøyd med Telenor, bør ungdomsorganisasjonen bruke sin politiske innflytelse for å bedre oppførselen til det statlig kontrollerte selskapet.

Mer om forslaget på AUFs nettsted.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
spoo
spoo
13 years ago

Men, altså – har vi ikke allerede mer generelle lover og regler som skal ta hånd om at slikt blir fulgt?

Politikerene mener det kanskje i beste hensikt, men de bidrar jo med at detaljstyring er det som må til i alle ledd, og vi får et massivt lov- og reguleringsverk som er uoversiktlig og vanskelig å forvalte.

Fra arkivet