Ukategorisert

Betydelig avgiftsøkning i kommunesektoren

Noen kommuner må bruke de kommunale avgiftene til å subsidiere andre deler av den kommunale virksomheten. Enkelte kommuner øker avgiftene vel mye når avgiftsregulativet blir vedtatt av kommune- eller bystyret.

Gebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing økte i gjennomsnitt med 6,6 prosent i fjor, viser en undersøkelse som Statistisk sentralbyrå har utført på oppdrag fra Huseiernes Landsforbund.

I utgangspunktet skal disse kommunale tjenestene være selvfinansierende, men mye tyder på at en del kommuner tar inn for mye penger i forhold til kostnadene på tjenestene. Siden 1992 har gebyrene i gjennomsnitt økt med 132 prosent mens inflasjonen har vært 39 prosent.

–Fylkesmennene må ha strengere gebyrkontroll, sier Peter Batta som er administrerende i Huseiernes Landsforbund.

Undersøkelsen som er utført er basert på en bolig på 120 kvadratmeter.

Mest lest

Arrangementer