Ukategorisert

Misforståelse om skatt

Flertallet i en undersøkelse mener at de rike skal betale mer skatt, slik at de med minst inntekt skal kunne betale mindre skatt. En typisk feilslutning, som følge av den sosialdemokratiske samfunnsorden som har herjet med Norge i altfor mange tiår.

Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag for AUF.

Feilslutningen er at når skatten reduseres for noen så må den økes for andre.

Det finnes tre modeller som kan brukes for å unngå å omsette feilslutningen (også kalt AUFs politikk) til politiske vedtak.

Laffer-kurven (i Norge kalt Sponheim-modellen)
Når skatten reduseres, øker syselsettingen og kjøpekraften. Resultatet er øket skatteinngang, selv med lavere skattenivå. Eksempel: Bondevik II-regjeringen, som fikk igjen to tredjedeler av de reduserte skattene i økede skatteinntekter.

Klassisk liberalisme
Reduser de offentlige utgiftene tilsvarende skattereduksjonen. Dette er den liberalistiske modellen. Folks frihet øker jo større andel av inntekten man får beholde selv. Men da må også statens utgifter reduseres, ved at statlige oppgaver reduseres i antall og omfang. Dermed øker folks frihet en gang til. Se for øvrig modell I.

FrP-modellen
Oljeinntektene betaler oss ut av alle problemer. Det er derfor ikke nødvendig å øke skattene for noen, heller ikke å redusere statens utgifter, antallet eller omfanget av statlige oppgaver. Kalles også kuwaitifisering av økonomien.

Bestilt undersøkelse?
At AUF er begeistret for konklusjonen i undersøkelsen er vel ikke så rart, for den er som skreddersydd for deres egen politikk.

Slike undersøkelser, der konklusjonen passer godt med oppdragsgivers på forhånd kjente meninger, kan bli oppfattet som bestilte. Det skal vi ikke påstå, men nøyer oss med å påstå at det ligger en feilslutning i konklusjonen. Det viser at folk har behov for alternative impulser – efter så mange år med sosialdemokratisk tenkemåte.

Vi minner om at Kristin Clemet efterlyste journalister som ikke følger mainstream når det gjelder vinkling av stoffet.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Weedar
Weedar
13 years ago

Det er nok dessverre ikke bestilt. Den sørgelige sannheten er at vi nordmenn er vokst opp i en fascistisk stat og er på de statlige skolene opplært til at det er ok for staten å stjele enkeltindividets penger så lenge det brukes til et formål som flertallet synes er nyttig. Det er en mentalitet og et tankemønster som må brytes. En kan tydelig se denne mentaliteten i VGs leder om avskaffelse av NRK-lisensen. De vil ikke avkaffe lisensen fordi de ser negative konsekvenser ved å bevilge penger til NRK over statsbudsjettet. Å privatisere NRK helt er utenkelig for dem og… Read more »

Konrad
13 years ago

Her var det mange usakligheter om fascistisk etc.

Norge har nå svært høy sysselsettingsgrad og lite arbeidsledighet, i en slik situasjon vil ikke arbeidstilbudet økes noe særlig bare ved å redusere skattenivået.

Erik M
Erik M
13 years ago

Konrad, det du er nødt til å ta med i beregningen er arbeidsinnvandring, noe liberalister i stor grad er positive til (ja, mange av oss ønsker jo også å åpne grensene fullstendig, i takt med at velfersstaten avvikles). Du trenger bare se til historien, hvor USA i sin mest liberalistiske periode ble kjent som «the land of opportunity», hvor fattige mennesker fra hele verden immigrerte til for å søke lykken gjennom hardt arbeid. Det er dette som er hovedgrunnen til at USA i løpet av under 150 år gikk fra å være nærmest villmark, til å bli verdens største og… Read more »

Konrad
13 years ago

Vel, polakkene har dempet det verste presset i byggbransjen, men Norge har nå et svært godt arbeidsmarked og likevel er det ingen masseinnvandring fra EU-land med stor arbeidsledighet (Tyskland f.eks.). Tyskerne kan jo bare komme uten noen formelle hindringer. Derfor er ikke alt så enkelt likevel.

Erik M
Erik M
13 years ago

Jeg ser ikke poenget ditt, for dette er virkelig såre enkelt. Dersom en reduserer skattenivået, vil folk flest ha mer penger til å kjøpe varer og tjenester med. Dette vil altså skape økt etterspørsel på markedet, slik at forretningsmenn (som også beholder mer av sine egne verdier ved redusert skatt) vil være i stand til å utvide sine foretak. Når de gjør dette, skaper de flere arbeidsplasser og øker produktiviteten. De vil altså ha behov for mer arbeidskraft, og vil derfor nyte godt av fri arbeidsinnvandring. Dess lavere skatt, dess høyere blir produksjon og verdiskapning, og velstand blant folk flest.… Read more »

Weedar
Weedar
13 years ago

Konrad: Jeg synes slett ikke det er noe usaklig ved å kalle Den norske stat for fascistisk. Det er det vi kaller autoritære nasjonale politiske systmer som fratar enkeltindividet friheten til å være herre over sitt eget liv. Staten vet best hva dine penger bør brukes til ikke du. Derfor tas 75% av pengene du tjener inn igjen i form av skatter og avgifter. Dette medfører at du 4 dager i uka jobber som slave for staten. Den femte får du beholde pengene dine. Det typiske sosialistsvaret er «se hva du får igjen for pengene», eller med andre ord «se… Read more »

Konrad
13 years ago

Både Weedar og Erik M bør lære seg litt mer samfunnsøkonomi.

Erik M
Erik M
13 years ago

Fin argumentasjon, Konrad. John Maynard Keynes tar jeg forøvrig sterk avstand fra — maken til virkelighetsfjern vranglære skal en lete lenge etter.

Reidar Barstad
13 years ago

Vi er nok alle hjernevasket over mange tiår til å akseptere, ja endog applaudere statens tyverier. Folk flest liker for eksempel spesielt avgifter som rammer andre, for eksempel økte tobakksavgifter som nå rammer et lite mindretall.

Sosialistene driver med «Newspeak» for å selge ideen om stadig høyere skatte-og avgiftspress på befolkningen. Ord som omfordeling brukes for eksempel for a tildekke det faktum at man tar fra noen for å gi til andre i samme operasjon som en masse penger blir sløst i denne byråkratiske prosessen.

Fra arkivet