Ukategorisert

Det er viktig å klage

Det er viktig å klage på det som er galt. Hvis ingen klager, vil skjevhetene aldri bli rettet opp. Konstruktiv kritikk av staten er kun positivt.

Jan Egeland er ute i Aftenposten, og kaller det fullstendig usmakelig at folk klager på for eksempel bensinprisen som han bruker som et konkret eksempel på sytingen i Norge. Egeland trekker frem at Norge er heldig som har olje og gass, og at dagens situasjon har dramatiske konsekvenser for de fattige landene i verden.

Jan Egeland er smart som bruker bensinprisen som eksempel, fordi det er bred enighet om at de som forurenser skal betale. Problemet er at de statlige avgiftene på bensin og diesel ikke går til miljøtiltak, men til å finansiere en gigantisk stat, alt fra regionale flyplasser til kontantstøtte for barnefamilier. Så lenge avgiftene går inn i den store potten for å finansiere offentlige tiltak, vil det være urettferdig Urettferdighet bør alle reagere på! Mange flere bør klage på dagens sosialdemokratiske system.

De statlige avgiftene på bensin og diesel er bare toppen av isfjellet. I Norge betaler borgerne enormt med avgifter og mye skatt. I 2007 ble skattefridagen satt til 21. juli. Det betyr at vi gjennom tvang gir slipp på egen frihet med de ulempene det medfører. Det er viktig å påpeke at politikerne styrer mer og mer av våre liv.

Tags:

Mest lest

Arrangementer