Diverse, Magasin

Oppsummering av 01.halvår 2008

Liberaleren publiserte første halvår iår 304 artikler, eller 1,67 pr dag. Tradisjonen med gjesteskribenter er videreført. Våre lesere er debattglade, og legger igjen kommentarer på over 80% av artiklene.

Redaksjonen står selv for 97% av artiklene, mens 9 gjesteskribenter har publisert de resterende. Sistnevntes andel er i tråd med tallene for de foregående to årene, men sannsynligvis er tallet lavere for året 2007/08 som helhet, da det ikke var publisert artikler av gjesteskribenter annet halvår ifjor.

Det ble publisert 62 artikler i januar, 63 i februar, 44 i mars, 47 i april, 42 i mai, og 46 i juni. Til tross for at det totalt ble publisert 304 artikler i løpet av en periode på 182 dager, er det tilsammen 39 dager hvor det ikke ble publisert noe som helst. Dette vil si at gjennomsnittet for antall publiserte artikler egentlig er 2,1 artikkel pr. dag det ble publisert noe.

Vi var flinkest til å publisere i februar, da bare 3 dager var uten artikler. I mars hadde vi derimot skrivepause i 9 dager, mot 7 dager de resterende 3 månedene i første halvår, og 6 dager i åreets første måned.

Våre lesere var ivrigst til å kommentere artiklene i mars (kun 9% uten kommentar), men fant at 30,4% av artiklene vi publiserte i juni ikke trengte kommentarer. I gjennomsnitt er det bare 18% av artiklene første halvår som er uten kommentar. Det er bare å beklage at vi ikke kan tallfeste antallet kommentarer, og antallet såkalte pingbacks.

Det er lett å slå fast at en mulig innføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk lov har vært et gjennomgående tema det første halvåret av 2008. Av totalt 304 publiserte artikler har 97 hatt tilknytning til dette temaet (31,9%). Av dem har gjesteskribentene publisert 6.

Ifjor høst var redaktøren med i en direktesendt TV-debatt på TV2. Dette halvåret har vi flere ganger publisert innlegg i medstrømsmedia. Liberaleren ble også nevnt ved navn i en stortingsdebatt om datalagringsdirektivet 11.juni.

Besøkstallene er gode og har vært stigende de siste årene. Vi har ingen grunn til å være misfornøyd med antallet lesere, selv om vi naturligvis alltid ønsker flere (og bredere grupper av) lesere velkommen!

La meg som redaktør avslutningsvis poengtere at Liberaleren er et frivillig prosjekt, og det er kun redaksjonens innsatsvilje og prioritering av prosjektet som gjør at det eksisterer. Neste år, 04.juni har Liberaleren forhåpentligvis tiårsjubileum. Redaksjonen har vært forbausende stabil disse årene.

Liberalerens arkiv er betydelig, og er en viktig database over både liberale og ikke minst illiberale utspill og personer i denne tidsperioden. Ikke alle liker å bli minnet om en illiberal fortid – men arkivet er en ressurs som dokumenterer samtiden.

Liberalerens redaksjon jobber stadig for å utvikle og forbedre produktet. Vi ønsker blant annet flere gjesteskribenter. Vi ønsker naturligvis å være synlige ikke bare på nettet men også i medstrømsmedia.

La meg takke de øvrige redaksjonsmedlemmer, våre gjesteskribenter, og lesere (spesielt de kommenterende blant dem) for bidragene til at Liberaleren lever og pulserer!

Kampen for et fritt samfunn fortsetter!

0 0 vurderinger
Vurdering
4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
jan banan
jan banan
12 years ago

Selv takk! Jeg tror at de tanker som fremmes i dette forum er de ideer som vil bære fremtidens samfunn. Selvom folk flest har det meget godt i Norge, er det viktig ikke å miste av syne de svakeste blant oss, som fremdeles lider under ufrihet og tvang. Det er kanskje viktigst for nettopp disse menneskene at vi vinner kampen. Jeg nevner blant annet: -Rumenere og andre tiggere som ikke får tillatelse til å arbeide -Narkomane som blir fengslet på grunn av en avhengighetslidelse -Prostituerte som snart blir jaget inn i et farlig undergrunnsmarked -Flyktninger fra verdens terrorregimer som blir… Read more »

Larry
Larry
12 years ago

Liberaleren er min daglige dose om Norge her i utlendigheten. Mange gode artikler og flott vinkling. Det eneste jeg savner er noen spark til Norges Bank, eksportmafiaen og staten for deres vanvittige inflasjon i pengemengden fra 04-07. Nå kommer krakket, samtidig som de fattige knapt har råd til tannlegen eller frisøren pga inflasjonen. Og Jens og Kristin klør seg i hodet og lurer på hvorfor fattigdommen øker!

Pleym
Pleym
12 years ago

Takk for hyggelig tilbakemelding, Larry!

Naturligvis er det mange som fortjener oppmerksomhet fra oss. Vi gjør vårt beste, og tar gjerne imot tips!

Fra Liberalerens arkiv