Ukategorisert

Statlige purregebyrer

Politikerne er i harnisk over at NRK har sendt ut giro for TV-lisensen midt i fellesferien, med 10 dagers betalingsfrist. Politikerne burde imidlertid reagere mer prinsipielt – på statens forskjellsbehandling til fordel for egen virksomhet.

Saken er omtalt av E24, Dagbladet, Aftenposten, og Nettavisen/Na24.

Kulturminister Trond Giske er handlekraftig, og pålegger NRK ikke å ta purregebyr ved for sen inbetaling. Politikerne mente NRK spekulerte i at de ville få purregebyr på 165 kr på en større andel av lisensgiroene enn vanlig. Det er nemlig første gang NRK sender ut giroer på 2.halvdel av TV-lisensen i juli. Midt i fellesferien er det tydeligvis stor sjanse for at mange ikke rekker å betale giroen innen forfall 01.august.

Det er jo alltid positivt når politikerne tar sin rolle som ombud for den lille mann og kvinne på alvor. Men de burde løfte blikket til det mer prinsipielle: At staten forskjellsbehandler til fordel for egne virksomheter.

Vilkårene for purring i privat næringsvirksomhet
Private virksomheter og inkassoselskaper kan ta 10% av inkassosatsen i Inkassoforskriften når de sender purring. Inkassosatsen er 570 kr, så et purregebyr kan for tiden være på maksimalt 57 kr.

Slik er det ikke hverken når det gjelder avdrag til Statens lånekasse for utdannelse, NRK-lisensen eller årsavgiften for bil.

NRK-lisensen
Purregebyret er på 165 kr Dersom du ikke har betalt regningen på kringkastingsavgiften innen forfall må du betale 15% tilleggsavgift av utestående avgift – se Forskrifter om fjernsynsmottakere § 3, bokstav a. Mer informasjon finner du her.

Lånekassen
Her er purregebyret 280 kr (forfall er som kjent fire ganger i året). Hvis Lånekassen må gå til oppsigelse av lån, koster dette ytterligere 490 kr. Mer informasjon finner du her.

Årsavgiften på bil
er regulert efter vektklasser og efter type drivstoff. Purregebyret er 250 kr. Du kan lese mer her.

Staten blander roller
For Liberaleren er det prinsipielt betenkelig når staten både er premissleverandør for alle typer virksomhet, i kraft av å være lovgiver – og samtidig selv er aktør, ved å eie og drive ulike typer forretningsvirksomhet. Da kan de gi seg selv særbehandling. Av denne lille artikkelen forstår du at det er akkurat hva staten gjør.

Hvorfor er det ingen av de ellers så taleføre politikerne som griper fatt i denne rolleblandingen?

Mest lest

Arrangementer