Ukategorisert

Statlige purregebyrer

Politikerne er i harnisk over at NRK har sendt ut giro for TV-lisensen midt i fellesferien, med 10 dagers betalingsfrist. Politikerne burde imidlertid reagere mer prinsipielt – på statens forskjellsbehandling til fordel for egen virksomhet.

Saken er omtalt av E24, Dagbladet, Aftenposten, og Nettavisen/Na24.

Kulturminister Trond Giske er handlekraftig, og pålegger NRK ikke å ta purregebyr ved for sen inbetaling. Politikerne mente NRK spekulerte i at de ville få purregebyr på 165 kr på en større andel av lisensgiroene enn vanlig. Det er nemlig første gang NRK sender ut giroer på 2.halvdel av TV-lisensen i juli. Midt i fellesferien er det tydeligvis stor sjanse for at mange ikke rekker å betale giroen innen forfall 01.august.

Det er jo alltid positivt når politikerne tar sin rolle som ombud for den lille mann og kvinne på alvor. Men de burde løfte blikket til det mer prinsipielle: At staten forskjellsbehandler til fordel for egne virksomheter.

Vilkårene for purring i privat næringsvirksomhet
Private virksomheter og inkassoselskaper kan ta 10% av inkassosatsen i Inkassoforskriften når de sender purring. Inkassosatsen er 570 kr, så et purregebyr kan for tiden være på maksimalt 57 kr.

Slik er det ikke hverken når det gjelder avdrag til Statens lånekasse for utdannelse, NRK-lisensen eller årsavgiften for bil.

NRK-lisensen
Purregebyret er på 165 kr Dersom du ikke har betalt regningen på kringkastingsavgiften innen forfall må du betale 15% tilleggsavgift av utestående avgift – se Forskrifter om fjernsynsmottakere § 3, bokstav a. Mer informasjon finner du her.

Lånekassen
Her er purregebyret 280 kr (forfall er som kjent fire ganger i året). Hvis Lånekassen må gå til oppsigelse av lån, koster dette ytterligere 490 kr. Mer informasjon finner du her.

Årsavgiften på bil
er regulert efter vektklasser og efter type drivstoff. Purregebyret er 250 kr. Du kan lese mer her.

Staten blander roller
For Liberaleren er det prinsipielt betenkelig når staten både er premissleverandør for alle typer virksomhet, i kraft av å være lovgiver – og samtidig selv er aktør, ved å eie og drive ulike typer forretningsvirksomhet. Da kan de gi seg selv særbehandling. Av denne lille artikkelen forstår du at det er akkurat hva staten gjør.

Hvorfor er det ingen av de ellers så taleføre politikerne som griper fatt i denne rolleblandingen?

20 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gunnar Andreassen
13 years ago

Bra Giske tar tak i dette.

Helge Samuelsen
13 years ago

Bra at du, Per Aage tar tak i at giske IKKE tar tak i problemstillingen. Staten og dens monopoler utnytter sin særstilling for alt det er verdt, og det er en uting som på en god måte indikerer statsmakten som predator.

Weedar
Weedar
13 years ago

Pleym: Det er også egne regler for hva staten kan gjøre dersom folk ikke betaler. Dersom en nekter å betale lisens kan staten gå rett til arbeidsgiver og få trekt beløpet ut av lønn. Det har ikke private anledning til å gjøre. En er helt rettsløs når staten opptrer som mafia og skal kreve inn urimelige skatter lik NRK-lisensen.

Fredrik Mellem
13 years ago

Jeg er for en gangs skyld bortimot 100% enig. Jeg er imidlertid uenig i at staten ikke skal kunneblande roller, men nettopp derfor burde også stat og kommune være pinlig nøyaktig med å holde seg til samme regler for purregebyr som gjelder for andre virksomheter.

Thor
Thor
13 years ago

Bortsett fra det med purregebyret og statens evne til å gjøre ting private ikke kan gjøre (ferskt eksempel: Statskogs råkjør når det gjelder festeavgift for hyttetomter, er det lov for en vanlig V-medlem å gå inn for at NRK-lisensen blir beholdt…?

Fredrik Mellem
13 years ago

Hyggelig å kunne være enig. Jeg har selv skrevet om saken, og argumenterer for å eliminere hele NRK-lisensen. Det er en kostbar og irrasjonell form for skatteinnkreving, og det er dessuten en usosial og usosialdemokratisk skatt.

Thor
Thor
13 years ago

Pleym, ja, jeg er klar over det, men denne gangen tror jeg faktisk «de andre» har rett. Når NRK skal konkurrere med helse og skole og samferdsel, er jeg redd det ikke tar lang tid før man må ty til den samme fordummende rekalamen som i de andre kanalene. Og selv er jeg villig til å betale for å slippe. Så får det heller være at ei slik holdning ikke er «liberal» nok for flertallet(?) i partiet.

Pleym
Pleym
13 years ago

Joda, liberalismen er slik at det er få liberalister som er enige om alt. Jeg kjenner bare en eneste som jeg ikke trenger å diskutere saker med men når vi presenterer synspunkter for hverandre så er vi forbausende enige.

Jeg forstår dine betenkeligheter ved å finansiere NRK over statsbudsjettet, men det er faktisk konsekvensen hvis man skal opprettholde NRK som statlig selskap, ikke lisensfinansiere og ikke reklamefinansiere.

Men jeg mener jo at NRK ikke skal være et statlig selskap..

Larry
Larry
13 years ago

Thor liker reklamefritt fjernsyn. Jeg liker bil. Men jeg forlanger ikke at andre skal betale for bilen min.

uk-expat
uk-expat
13 years ago

Aapningspoenget om ulike regler for offentlig og privat innkreving var interessant og betimelig. Men da jeg hadde lest meg ned til Pleyms innlegg (nummer 11.), ble jeg enda mer overrasket: Venstre ville avskaffe TV-lisensen! Dum som jeg var hoppet jeg over paa venstres sider for aa lese mer om denne knallsaken…bare for aa bli skuffet. ‘Liberale’ Venstre sitt svar er aa dytte regningen for tv-eieres NRK glaning over paa de som ogsaa ikke eier TV. Det skal visst vaere en ‘beloenning’ til alle som allerede bidrar med skatt til staten. Ikke mye liberalt og samsvarer desverre med ‘venstreliberalismen’ jeg trodde… Read more »

Pleym
Pleym
13 years ago

Jeg har skrevet om TV-lisensen tidligere, og påpekt at de fire ikke-sosialistiske partiene har ulike modeller for NRK – med eller uten lisens. Det kan ikke være overraskende at et parti som ønsker å beholde NRK i offentlig eie, og ser det som et poeng med en reklamefri kanal, vil finansiere den på en eller annen måte – og når de ikke vil ha reklame eller lisens velger de å gjøre det over statsbudsjettet. Det finnes mange alternativer. La meg gjøre det helt klart: Liberaleren ønsker ikke offentlig forretningsdrift overhodet, heller ikke når det gjelder medier. NRK bør derfor ikke… Read more »

uk-expat
uk-expat
13 years ago

Pleym,
Joda, Liberalerens standpunkt (og ditt) er klart, det var heller jeg som stoppet aa lese innleggende for tidlig i ren forbauselse.

Nei det er ikke overraskende at et parti som oensker at NRK fortsatt er i offentlig eie ser paa skatt som mulig finansieringsmodell, men det er overraskende at et parti som visstnok skal vaere liberalt ender paa skatt heller brukerbetaling (dekoderkort) som sitt standpunkt. Beklager ‘sidesporingen’ det var ikke meningen, jeg haaper du faar dine partifeller paa bedre tanker :-).

trackback
13 years ago

[…] tall I vår artikkel “Statlige purregebyrer” viste vi til hva NRK, Lånekassen og Vegvesenet tar i […]

trackback
12 years ago

[…] jo ikke vært iår. La oss derfor vende tilbake til 2008. Liberaleren benyttet anledningen til å sette søkelys på hvordan staten gir sine egne virksomheter fordeler, både når det gjelder størrelsen på gebyrene […]

trackback
11 years ago

[…] 23.juli 2008 skrev Liberaleren om statlige purregebyrer. […]

Fra arkivet