Ukategorisert

Toppene i NFF bør gå av

I sponsorsaken har det vært samrøre mellom myndighetene, Norges Fotballforbund og Norsk Tipping. Ledelsen i Norges Fotballforbund motarbeider medlemsklubben Manglerud Star.

Det er spesielt at valgte tillitsmenn i fotballforbundet motarbeider klubber de er valg til å tjene. Det er vanskelig å finne et vedtak fra forbundstinget som klart og tydelig viser at ledelsen i forbundet skal være på statens side når en klubb er i konfrontasjon mot staten, slik situasjonen har vært mellom Manglerud Star og Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Sakens kjerne….
Sakens kjerne er at Manglerud Star inngikk en sponsoravtale med AnsvarligSpill.org. AnsvarligSpill er et faktabasert nettsted som tilbyr informasjon til alle som ønsker mer kunnskap om den norske spillbransjen, ifølge nettstedet til kampanjen. AnsvarligSpill.org eies av Betsson, Expekt, Ladbrokes og Unibet. Kampanjen ønsker en ny spillpolitikk i Norge der spillerne skal få velge mellom ulike selskap på internett. Nettkampanjen deler mange av Liberalerens synspunkt når det gjelder spill, men ønsker et regulert marked med konsesjoner og avgifter. Liberaleren ønsker et helt fritt marked, uten reguleringer.

Kontrakten mellom fotballklubben og spillkampanjen inneholder flere forskjellige punkt, men i hovedsak skal fotballklubben drive reklame for nettstedet. Gjenytelsen er penger, slik det er i de fleste sponsorkontrakter i idrettsbevegelsen.

Frykten for konkurranse
Ledelsen i Norges Fotballforbund, Norsk Tipping og myndighetene, gjennom Kultur- og kirkedepartementet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, deler samme oppfatning. De ønsker et så sterkt statlig spilleselskap som overhode mulig.

Fotballforbundet vil ha et tippeselskap som har store overskudd. Stort overskudd betyr mye penger til idrett i form av spillemidler. Fotballforbundet har i liten grad bekymret seg for spilleavhengige. Størrelsen på overføringer er det viktigste for idrettstoppene.

Ifølge TV2, mener generalsekretær Karen Espelund at Manglerud Star undergraver norsk fotball gjennom avtalen med AnsvarligSpill. Hun hevder Norsk Tipping er fotballens sterkeste støttespiller.

Norsk Tipping forsvarer seg selv. Med offisiell konkurranse kan selskapet tape omsetning, anseelse og arbeidsplasser. Andre aktører på markedet kan gjøre Norsk Tipping til en parentes i idrett- og kulturlivet.

Myndighetene hevder et statlig spillmonopol er sosialpolitikk. Norsk Tipping skal motarbeide usunn spilleadferd. Gjennom Norsk Tipping kan politikerne regulere markedet, hevder Trond Giske med jevne mellomrom. Den samme Giske kan uten tvil mistenkes for å ønske store overskudd i selskapet, slik at politikerne kan påvirke idrett- og kulturpolitikken gjennom spillemidler.

–Ladbrokes virksomhet mot det norske markedet på nettet foregår i noe som i beste fall kan karakteriseres som en juridisk gråsone. Å markedsføre spillvirksomhet i Norge er forbudt utenom i regi av Norsk Tipping. Å kjøpe narkotika på nettet i et land der slikt er tillatt, gjør det ikke lovlig å bruke stoffet i Norge, sa kulturministeren i Oslo tingrett da Ladbrokes trakk den norske stat for retten.

Konkurranse er best
På motsatt side av banen står lille Manglerud Star og tippeselskapene gjennom AnsvarligSpill. De mener konkurranse i markedet vil gi mer penger til idrett, samtidig som politikerne får regulere markedet.

–Flere og flere milliarder går ut fra Norge via utenlandske spillselskap. Norsk Tipping har gjort en god jobb for norsk idrett, men samtidig spiller folk i utlandet. Det må vi ta alvorlig. Derfor mener vi at utenlandske spilleselskap kan komme inn, slik at vi kan ta en avgift av dem som kan tjene norsk idrett, sier daglig leder i Manglerud Star Fotball, Tom Nyborg til TV2 Sporten.

Tippeselskapene mener at den norske spillpolitikken er ulogisk fordi myndighetene tolererer aktiv markedsføring og salg av spill i Norge gjennom Norsk Tipping, men nekter andre aktører adgang til markedet fordi da kan det bli mer spilleavhengighet. Hvis Norsk Tipping kan tilby spill uten at samfunnet raser sammen, må også andre selskap kunne tilby de samme spillene. Selskapene ønsker et konkurranseutsatt marked som er strengt regulert. Dette vil tjene de norske konsumentene gjennom bedre gevinstmarginer og økt konsumentansvar fra bransjen. Innenfor rammene av en slik regulering vil selskapene også støtte norsk idrett og kulturelle formål, slik Manglerud Star hevder i forsvar for sin sak.

Så enige, men likevel veldig uenig
Manglerud Star og Norges Fotballforbund er enige om at mest mulig penger skal komme idretten til gode, men partene er veldig uenige om virkemidlene. Fotballklubben ønsker konkurranse og et regulert marked. Fotballforbundet ønsker et monopol og overføringer fra tippemidler. Hvordan vet forbundet at Manglerud Star ikke har rett i sine påstander om at det vil være lønnsomt med nye samarbeidspartnere? Har Karen Espelund virkelig prøvd å regne på de forskjellige mulighetene?

Hvis Norges Fotballforbund ikke ønsker å vurdere alternativene, beviser forbundet at de er i lomma på regjeringen. Da kan ikke forbundstoppene tjene sine eiere, altså klubbene, og tiden er inne for forbundsstyret til å tre av. Hvis ikke bør eierne benytte seg av makten på neste forbundsting som arrangeres i 2010.

Mest lest

Arrangementer