Ukategorisert

Doping må være lov

Å bruke, å kjøpe og besittelse av doping er lovlig i Norge. Slik bør det forbli også i fremtiden.

Denne uken kom nok en aktør på banen som vil kriminalisere erverv, bruk og besittelse av dopingmidler. Aktøren er Barneombudet, et skattefinansiert ombud som gjør lite annet enn å komme med forslag om ulike forbud, ulike restriksjoner. Under besøket på Norway Cup kom Reidar Hjermann med forslaget om at politikerne på nytt skal vurdere å kriminalisere doping.

Liberaleren mener at alle skal ha rett til å putte hva som helst i egen kropp. Vi skiller ikke mellom efedrin, kaffe eller cannabis. Frihet til å behandle egen kropp etter eget ønske må være nøkkelen for alle som kjemper for økt frihet. Vi forsvarer selvsagt også eiendomsretten til hver eneste arrangør og organisasjon. Disse må få bestemme rammebetingelsene for egen aktivitet, men vi legger ikke skjul på vårt ønske om at lederne bør innta en liberal holdning til hva utøverne helt frivillig putter i egen kropp. Å akseptere full eiendomsrett over egen kropp er nøkkelen til like konkurransevilkår for alle som driver idrett.

Et forbud, slik som Hjermann foreslår og som Senterpartiet kom med forslag på i 2004, vil likestille narkotika og doping. Ingen kan med troverdighet hevde at dagens forbudslinje på narkotika har vært vellykket.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer