Ukategorisert

Tvangsinnmeldt i statskirken?

Titusener av nordmenn er uriktig oppført som medlem av den norske statskirken, kan flere medier melde idag. Jeg har selv opplevet dette.

Da Norge fikk et sentralt kirkeregister for 10 år siden ble Folkeregisteret brukt som grunnlag for medlemstallene i Statskirken, ifølge Dagbladet. Pussig nok var kirkeministeren i den daværende regjeringen fra KrF (Jon Lilletun). Dagbladet skriver at først i 2005 klarte Kirkedepartementet å rydde opp: «fikk ryddet opp i 75.000 ufrivillige medlemmer av statskirken ved å kryssjekke statskirkeregisteret mot medlemslistene i andre tros- og livssynssamfunn.»

Fortsatt er altså titusener feilaktig oppført som medlemmer. Kirken skylder av alle ting på pengemangel. Såvidt meg bekjent sitter Kirken på milliardverdier, i bl.a eiendommer. Dette er forøvrig noe som er spådd å skape store problemer for den praktiske gjennomføringen av et eventuelt skille mellom kirken og staten. Men for å komme unna presserende problemer burde Kirken kunne realisere noen av sine verdier. Ingen skal behøve å være medlem av at religionssamfunn mot sin vilje Det handler faktisk om menneskerettigheter, dette.

Selv fikk jeg tilsendt et valgkort efter ovennevnte innføring av kirkeregister i 1998. Jeg fikk altså tilbudet om å stemme ved valget på menighetsråd, ved kommunevalget i 1999. Siden jeg aldri har vært hverken innmeldt i eller utmeldt av statskirken ble jeg naturligvis forbannet – og skrev et skarpt brev både til de lokalt ansvarlie såvel som til lokalavisen. I eftertid tenker jeg at jeg kanskje burde ha gått og stemt istedet – og så i eftertid avslørt meg selv. For å få kjent valget ugyldig. Eller latt være, hvis en haug liberale kandidater plutselig ble innvalgt. Dette er jo en alternativ strategi som både LLH og HEF kan vurdere, hvis mange av deres medlemmer skulle vise seg å stå feilaktig oppført som medlemmer av Statskirken.

Mest lest

Arrangementer