Ukategorisert

Umulig å bekjempe narkotika

Ikke en gang i fengslene er forbudslinjen mulig å gjennomføre.

Et stort flertall av norske politikere står fast på forbudslinjen mot narkotika. Krigen mot narkotika skal videreføres, til tross for at det har vært en mislykket krig.

SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning, har i dag publisert en studie av innsattes problem med alkohol og narkotika. Studien viser at om lag to tredjedeler av de innsatte har blitt tilbudt narkotika og halvparten hadde brukt narkotika mens de har sittet inne. Under den aktuelle soningen hadde cirka en tredjedel brukt narkotika i fengslet, ifølge studien.

I spørreundersøkelsen har SIRUS spurt 1 100 innsatte i 52 fengsler om rusvaner, tilgang og soning.

Når forbudslinjen ikke fungerer i et fengsel, der borgerne har minimalt med frihet, hvordan skal den samme linjen kunne fungere utenfor murene?

Å opprettholde forbudet mot narkotika er organisert dumskap!

Tags:

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gunnar Andreassen
13 years ago

Er vanskelig å debattere dette emnet edruelig 😉

Piris
Piris
13 years ago

Et tåpelig land, med tåplige politikere
og med tåpelige lover ! Can I say more ?

Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Jeg tror at du må klare å berolige mammane og pappane på Stortinget slik at de ikke lenger klarer å tro på at fjerning av forbud imot narkotika vil få deres sønner og døtre i større utstrekning å eksprimentere med narkotika, for å klare å bringe på banen et klima som gjør det mulig å fjerne lovene imot narkotika. Intet kommer til å skje i dette spørsmål før du makter å gjøre dette. De er religiøst låst fast i troen på at forbud redder noen fra narkotikafaenskapet. Det finnes bare et alternativ, og det er å få foreldrene med på… Read more »

Fra arkivet