Ukategorisert

Umulig å bekjempe narkotika

Ikke en gang i fengslene er forbudslinjen mulig å gjennomføre.

Et stort flertall av norske politikere står fast på forbudslinjen mot narkotika. Krigen mot narkotika skal videreføres, til tross for at det har vært en mislykket krig.

SIRUS, Statens institutt for rusmiddelforskning, har i dag publisert en studie av innsattes problem med alkohol og narkotika. Studien viser at om lag to tredjedeler av de innsatte har blitt tilbudt narkotika og halvparten hadde brukt narkotika mens de har sittet inne. Under den aktuelle soningen hadde cirka en tredjedel brukt narkotika i fengslet, ifølge studien.

I spørreundersøkelsen har SIRUS spurt 1 100 innsatte i 52 fengsler om rusvaner, tilgang og soning.

Når forbudslinjen ikke fungerer i et fengsel, der borgerne har minimalt med frihet, hvordan skal den samme linjen kunne fungere utenfor murene?

Å opprettholde forbudet mot narkotika er organisert dumskap!

Tags:

Mest lest

Arrangementer