Ukategorisert

Venstre omfavner Kristin Clemet

Trine Skei Grande, nestleder i Venstre, omfavner Kristin Clemets utspill om fri innvandring, ifølge Dagsavisen.

–Hvis vi mener at det bør være fri flyt av varer og tjenester, slik vi prøver å få til gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO), bør det prinsipielt også gjelde for mennesker. Det er det eneste riktige standpunktet, både moralsk og ut fra et nytteperspektiv, sa Kristin Clemet til Dagsavisen.

Trine Skei Grande støtter ikke Clemets argumentasjon, men er like fullt enig i forslaget om fri innvandring.

–Det er jo en drømmevisjon for en liberaler å ha en verden der fri arbeidsinnvandring er mulig. For Venstres vedkommende handler det ikke om fri flyt av varer og tjenester, det handler først og fremst om borgeres mulighet til å bevege seg. Per i dag er det et valg forbeholdt de rike, sier Venstre-toppen til Dagsavisen.

Liberalerens syn er at grensene bør åpnes. Det handler om noe så elementært som fattige eller forfulgte menneskers rett til å forsøke å skape seg et bedre liv. Kommentar.no er en av aktørene som har en rekke praktiske innvendinger, for eksempel at innvandrerne vil leve av velferden som er i Norge. Carl Johan Berg har et poeng, men Norge har mange borgere som har gjort lite for sin høye levestandard. Et eksempel kan være de som jobber på 7-eleven i Norge, og som har betydelig høyere levestandard enn de som jobber på 7-eleven i Bangkok. De gjør den samme jobben, men har mye mindre penger enn det de norske ansatte har. Ikke spesielt rettferdig, er det vel Carl Johan Berg?

Det er bra at Kristin Clemet forsvarer fri innvandring. Det er deilig at Venstre følger opp. La dem komme, la dem bli. La alle menneskene skape en fremtid med full frihet om hvor en skal bo!

24 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Bjørn Magne Solvik { Liberalerens syn er at grensene bør åpnes. Det handler om noe så elementært som fattige eller forfulgte menneskers rett til å forsøke å skape seg et bedre liv. Kommentar.no er en av aktørene som har en rekke praktiske innvendinger, for eksempel at innvandrerne vil leve av velferden som er i Norge. Carl Johan Berg har et poeng, men Norge har mange borgere som har gjort lite for sin høye levestandard. Et eksempel kan være de som jobber på 7-eleven i Norge, og som har betydelig høyere levestandard enn de som jobber på 7-eleven i Bangkok. De… Read more »

Pudding
Pudding
13 years ago

Ja til fri innvandring, men gi oss det liberalistiske samfunnet først. I det sosialdemokratiske snyltersamfunnet er det mulig å leve godt som sosialparasitt for andres penger, men i et liberalistisk samfunn vil ikke dette være mulig. Clemet og Venstre ”glemmer” å si noe om at vi allerede i dag har 780.000 sosialparasitter, og vi trenger ikke flere. Fjern ordningene som gjør det mulig å snylte, og så kan vi åpne grensene. Velkommen skal de være.

Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Puddingen, bifalles!

Pleym
Pleym
13 years ago

Liberaleren er helt enige, pudding. Vi kommer tilbake til dette i en egen artikkel.

Hvis Clemets utspill fölges opp på rett måte kan det endre innholdet i debatten om innvandring i Norge.

Ove Vanebo
Ove Vanebo
13 years ago

Når ble det egentlig liberalistisk å være for en helt betingelsesløs fri innvandring til Norge? Jeg kan godt skjønne at man er tilhenger av fri arbeidsinnvandring, med krav om norskopplæring o.l. Men at enhver person skal ha adgang til å bo i Norge, er jeg rett og slett mot. Hvis man leser gjennom en del av de gamle og nye liberalistiske klassikerne, er det en anomali om man finner talsmenn for en ukritisk fri innvandring. Ayn Rand og Adam Smith behandler ikke innvandring i sine kjente verker. Både Hayek og Friedman aksepterte restriksjoner på innvandring. Hans Hermann Hoppe og John… Read more »

S.
S.
13 years ago

En ren liberalistisk holdning; vil ikke den etterhvert være dens egen nedtur, siden den tilsynelatende søker å ikke begrense noe som helst?

På samme måte som en ren pasifisme garantert vil bli pløyd ned av de som er villig til å ta til våpen.

Eller hvor setter liberalistene grensen?

Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Et av de største problemer med liberalister består nettopp i at de er pasifister. De er ikke engang villig til å drepe sosialister for å få dem til å slutte å tvinge og bestjele sine omgivelser. Det er hvor viktig frihet i realiteten er for liberalisten. Prate kan han dog.

Larry
Larry
13 years ago

Ove, vi har jo alle lest om hvor mye bedre integrert somalierne er i USA enn i Norge. Verdens mest vidtrekkende velferdsstat vil tiltrekke seg visse typer innvandrere. Tilbud og ettersporsel. Kanskje du kan bringe dette paa dagsordenen?

Hayek var for fri innvandring. Han beskrev ogsaa hvordan sosialismen blir etterfulgt av fascismen. The road to serfdom.

Jul E. Nissen
Jul E. Nissen
13 years ago

Så vidt jeg har forstått liberalismen, er den ikke passifistisk i betydningen anti-militaristisk. Det liberalistene er imot, og det kan ingen frihetselsker egentlig fortenke dem i, er at staten skal kunne tvinge noen til å gjøre noe hun ikke har lyst til, som f.eks. å bære våpen eller bruke et x antall måneder på å forsvare landet. Jeg har aldri sett noen liberalist som har talt mot at nasjoner skal ha våpenmakt, den må bare være bassert på frivillighet. Et godt poeng som har kommet frem er at en stat som gjør det attraktivt å være sosialparasitt, vil kunne trekke… Read more »

S.
S.
13 years ago

Jul. E. Nissen: det var ikke akkurat militariseringen eller det å ta til våpen jeg tenkte på (det var kun parallellen), men nettopp det som du sier med «sosialparasitter». Vil man ikke da ved å tilskrive andre individer de samme rettighetene og mulighetene, uten at de tilskriver deg de samme tingene tilbake, eller tar en del i å bygge opp under å sikre de samme rettighetene og mulighetene for andre. Dermed, om man har bygget opp et velferdssystem som fungerer, vil jo pur liberalisme, ikke ulikt sosialisme, ikke være til hinder for utnyttelse/degradering av velferdssystemet? På en noe liknende måte,… Read more »

Ove Vanebo
Ove Vanebo
13 years ago

Til Larry: Hvor sier Hayek at han er for fri innvandring?

Larry
Larry
13 years ago

I 1978 skrev Hayek til Margaret Thatcher: “While I look forward, as an ultimate ideal, to a state of affairs in which national boundaries have ceased to be obstacles to the free movement of men, I believe that within any period with which we can now be concerned, any attempt to realize it would lead to a revival of strong nationalist sentiments.”

Ove Vanebo
Ove Vanebo
13 years ago

Larry, det brevet beviser jo bare det jeg sa. At Hayek aksepterte restriksjoner på innvandring. Vi kan være enige om at det hadde vært en drømmesituasjon, «an ultimate ideal», med fri bevegelse over landegrensene. Men slik verden er i dag og i overskuelig fremtid fremover – som Hayek påpeker -, er det umulig med fullstendig fri innvandring. I et brev Hayek skrev til Julian Simon i 1984, påpeker han dessuten følgende: «My general principles clearly apply fully only between people who have a common system of basic moral beliefs. How far this justifies an exclusion of immigrants by the powers… Read more »

Larry
Larry
13 years ago

Enig, jeg kom paa tynn is med Hayek, forst og fremst fordi han sjeldent kom med konkrete eksempler i boekene sine. Men hva var han redd for i brevet til Thatcher? Han var redd for at fagbevegelsen og trygdemottakerne ville foere samfunnet fra sosialisme til nasjonalisme/fascisme ved fri innvandring. Hvis det norske folk har lyst til aa opprettholde velferdsstaten er det nok riktig aa prove aa begrense innvandringen ganske kraftig. Det vil bli vanskeligere enn mange tror. Fri innvandring nodvendiggjor at velferdsstaten legges ned. Det er hovedpoenget Clemet glemte aa nevne. Hvorfor vet jeg ikke, kanskje det er hansken hun… Read more »

Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Jeg forstår ikke hvorfor liberalister ikke klarer å tenke ut slike, efter min mening, selvfølgeligheter, på egenhånd. Å løse slike problemer gjøres meget enkelt ved å sette dem på spissen. Hvis alle afrikanere plutselig hadde lyst å bo i Oslo, så er det innlysende at alle Osloboere øyeblikkelig ville sette iverk forordninger som ville forhindre dette. Det er selvfølgelig veldig liten sannsynelighet for at det skjer, men hvis prinsippene dine ikke håndere slike fenomener, som det er lett å forstå, faktisk KAN innlysende, så er det åpenbart en svakhet i prinsippene dine. Det finnes prinsipper som forhindrer slike folkevandringer å… Read more »

Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Bjørn Magne Solvik, det er hyggelig at du innser at ditt Bangkok-eksempel er forfeilet og at du derfor har følt behov for å trekke et nytt eksempel i din hensikt å støtte ditt standpunkt. Det er forfristende å se slik ærlighet i nettdebatten. Som regel er det aldri noen innrømmelser å få og derfor stagnerer debatten i manglende etablering av felles støttepunkter som igjen medvirker til at debatten går i konstant sirkel. Du skal ha takk for at du bidrar positivt til å forhindre dette. Ditt nye eksempel går klar min innvending. Det er fordi det ikke er sant at… Read more »

Onar Åm
13 years ago

Problemet med fri innvandring (og alle andre kollektive problemstillinger) lar seg enkelt løse innenfor et liberalt samfunn med deklaratorisk lov, det vil si en automatisk gjeldende standardkontrakt som kan oppheves. Hvis det er slik at 80% av Norges befolkning ikke ønsker å ha utlendinger på akkurat sin eiendom er det ikke liberalt å la utlendingene få krenke deres eiendomsrett. Selvfølgelig kan hver og en sette opp skilter med «adgang forbudt for utlendinger» eller noe lignende på akkurat sin eiendom, men dersom et flertall ønsker dette er det enklere å gjøre om slike skilt til deklaratorisk lov. Det betyr at de… Read more »

Larry
Larry
13 years ago

Gode tanker Onar.

Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Onar Åm, veldig lite gjennomtenkt forslag. Hvis innvarere skal slippe å betale skatt så må det være motivert av at staten skal slippe å gi dem sosiale ytelser, men inntektsskatten er en marginal del av statens inntekter og derfor har du slett ikke kuttet tilstrekkelig for at dette skal komme i nærheten av å være rettferdig. Skal vi forfølge konsekvensen av ditt forslag ender vi opp i et samfunn uten noen stat og uten noen obligatoriske tjenester, uten nordmenn som ønsker å bidra til det som nu er et reelt spleiselag (fordi det nu må være frivillig), og dermed inneholder… Read more »

S.
S.
13 years ago

Om de ikke skal betale skatt, ender de da sannelig opp med å benytte skattefinansierte fellestilbud ellers, som f.eks. infrastruktur – gratis?

Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Er det et gamelt fenomén at noen får noe de ikke har moralsk rett til, eller er dette noe som kom med innvandringen?

Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Det er et gammelt fenomén og ikke fremprovosert av innvandrere, ikke sant? Ikke veldig vanskelig spørsmål å besvare om du tenker deg om. Altså består problemet i at det finnes midler som noen kan nyte av, med statens velsignelse, utenom innvandrere, og siden det er dette vi er imot kan konkludere med største enkelhet konkludere at det er denne mulighet som må fjernes. At noen virkelig trenger innvandrere for å bli oppmerksom på at en rekke mennesker mottar midler de slett ikke har noen moralsk rett til forteller oss bare at disse noen er lettere mentalt tilbakestående. Den åpenbare løsning… Read more »

trackback
13 years ago

[…] stiller i en leserkommentar på Liberaleren følgende spørsmål: ” Når ble det egentlig liberalistisk å være for en helt betingelsesløs […]

Fra arkivet