Ukategorisert

Venstre omfavner Kristin Clemet

Trine Skei Grande, nestleder i Venstre, omfavner Kristin Clemets utspill om fri innvandring, ifølge Dagsavisen.

–Hvis vi mener at det bør være fri flyt av varer og tjenester, slik vi prøver å få til gjennom Verdens handelsorganisasjon (WTO), bør det prinsipielt også gjelde for mennesker. Det er det eneste riktige standpunktet, både moralsk og ut fra et nytteperspektiv, sa Kristin Clemet til Dagsavisen.

Trine Skei Grande støtter ikke Clemets argumentasjon, men er like fullt enig i forslaget om fri innvandring.

–Det er jo en drømmevisjon for en liberaler å ha en verden der fri arbeidsinnvandring er mulig. For Venstres vedkommende handler det ikke om fri flyt av varer og tjenester, det handler først og fremst om borgeres mulighet til å bevege seg. Per i dag er det et valg forbeholdt de rike, sier Venstre-toppen til Dagsavisen.

Liberalerens syn er at grensene bør åpnes. Det handler om noe så elementært som fattige eller forfulgte menneskers rett til å forsøke å skape seg et bedre liv. Kommentar.no er en av aktørene som har en rekke praktiske innvendinger, for eksempel at innvandrerne vil leve av velferden som er i Norge. Carl Johan Berg har et poeng, men Norge har mange borgere som har gjort lite for sin høye levestandard. Et eksempel kan være de som jobber på 7-eleven i Norge, og som har betydelig høyere levestandard enn de som jobber på 7-eleven i Bangkok. De gjør den samme jobben, men har mye mindre penger enn det de norske ansatte har. Ikke spesielt rettferdig, er det vel Carl Johan Berg?

Det er bra at Kristin Clemet forsvarer fri innvandring. Det er deilig at Venstre følger opp. La dem komme, la dem bli. La alle menneskene skape en fremtid med full frihet om hvor en skal bo!

Mest lest

Arrangementer