Notiser

Mislykket satsing på kommunesektoren?

Bare 10 prosent av befolkningen opplever at det kommunale tjenestetilbudet er styrket under den rød-grønne regjeringen, til tross for rekordstore milliardoverføringer fra staten til kommunesektoren. Det er Kommunal Rapport som bestilte meningsmålingen som ble utført av TNS Gallup. Lokalpolitiker – lite å trakte efter.

Mest lest

Arrangementer