Notiser

Mislykket satsing på kommunesektoren?

Bare 10 prosent av befolkningen opplever at det kommunale tjenestetilbudet er styrket under den rød-grønne regjeringen, til tross for rekordstore milliardoverføringer fra staten til kommunesektoren. Det er Kommunal Rapport som bestilte meningsmålingen som ble utført av TNS Gallup. Lokalpolitiker – lite å trakte efter.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami