Ukategorisert

Barn og ungdommer overvåkes på skoler

Politikere som er opptatt av personvern bør følge opp saken som er omtalt i Aftenposten.

En del skoler har startet med kameraovervåking for å hindre hærverk. Videoovervåking på kveldstid må være i strid med deler av personopplysningsloven. Ifølge Datatilsynet skal overvåking normalt ikke finne sted dersom problemet kan løses eller risikoen reduseres på andre måter. På en skole, der mange jobber i forskjellige stillinger, må kameraovervåkingen være i strid med regelverket.

Elevorganisasjonen reagerer
Elevorganisasjonen reagerer på praksisen. Liberaleren har i dag snakket med leder i Elevorganisasjonen, Håvard Vederhus. Han ønsker en debatt om dette i Stortinget.

–Elevene opplever ikke kameraovervåking som en god løsning. Vi vil gi innspill til politikerne, og ønsker oss en stortingsdebatt om saken. Vi håper på en god og rydding debatt i Stortinget, sier Håvard Vederhus til Liberaleren.

Overvåking reduserer ikke kriminaliteten
I januar 2008 omtalte Jyllandsposten en internasjonal undersøkelse som viste at kameraovervåkning av bykjernene ikke minsket kriminaliteten. Det er forskjell på skoler og bykjerner, men undersøkelsen bekreftet at det ikke automatisk blir mindre kriminalitet gjennom bruk av kameraovervåking. Det eneste som er sikkert med dette virkemiddelet er at personvernet er taperen.

Unge Venstre har sendt ut en pressemelding om denne saken i dag.

Mest lest

Arrangementer