Ukategorisert

Barn og ungdommer overvåkes på skoler

Politikere som er opptatt av personvern bør følge opp saken som er omtalt i Aftenposten.

En del skoler har startet med kameraovervåking for å hindre hærverk. Videoovervåking på kveldstid må være i strid med deler av personopplysningsloven. Ifølge Datatilsynet skal overvåking normalt ikke finne sted dersom problemet kan løses eller risikoen reduseres på andre måter. På en skole, der mange jobber i forskjellige stillinger, må kameraovervåkingen være i strid med regelverket.

Elevorganisasjonen reagerer
Elevorganisasjonen reagerer på praksisen. Liberaleren har i dag snakket med leder i Elevorganisasjonen, Håvard Vederhus. Han ønsker en debatt om dette i Stortinget.

–Elevene opplever ikke kameraovervåking som en god løsning. Vi vil gi innspill til politikerne, og ønsker oss en stortingsdebatt om saken. Vi håper på en god og rydding debatt i Stortinget, sier Håvard Vederhus til Liberaleren.

Overvåking reduserer ikke kriminaliteten
I januar 2008 omtalte Jyllandsposten en internasjonal undersøkelse som viste at kameraovervåkning av bykjernene ikke minsket kriminaliteten. Det er forskjell på skoler og bykjerner, men undersøkelsen bekreftet at det ikke automatisk blir mindre kriminalitet gjennom bruk av kameraovervåking. Det eneste som er sikkert med dette virkemiddelet er at personvernet er taperen.

Unge Venstre har sendt ut en pressemelding om denne saken i dag.

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Pudding
Pudding
13 years ago

Her er det snakk om en alvorlig eiendomskrenkelse, nemlig at skoleeier får sin eiendomsrett krenket ved at folk begår skadeverk. Hva er Liberalerens løsning på problemet? Hvordan kan vi på en effektiv måte 1) hindre hærverk og 2) straffe de som allerede har begått slike forbrytelser.
Her har vi en interessekonflikt: Eiendomsretten settes opp mot kriminelles ”rett” til å begå kriminalitet uten å bli oppdaget eller stilt til ansvar. Jeg vet i alle fall hva jeg ville velge.

Odd Erling N. Eriksen
Odd Erling N. Eriksen
13 years ago

Pudding,

Du snur (etter min mening) problemet på hodet. Det er ikke snakk om «kriminelles ‘rett’ til å begå kriminalitet uten å bli oppdaget eller stilt til ansvar» det tas til orde for å beskytte, det er lovlydige borgeres rett til å ikke bli overvåket eller på annen måte mistenkeliggjort som må beskyttes. En ganske annen affære.

Beklageligvis er det god latin mange steder at kameraer avverger kriminalitet. Studier fra eksempelvis London og USA viser at effekten i beste fall er marginal.

Jul E. Nissen
Jul E. Nissen
13 years ago

Jeg er langt på vei enig med Pudding. Skoleeierne har i eiendomsrettens navn rett til å bestemme om det skal være kameraer et sted eller ikke, akkurat som eierne av gater, torv osv. har den samme retten. Dersom en skole- eller gateeier hindres i å iverksette tiltak som hun mener vil beskytte hennes eiendom, og det foretas innskrenkninger i dette, så er det et overgrep og derfor illiberalt. Det virker som om elevorganisasjonen er mindre opptatt av privat eiendomsrett enn av folks rett til å drive hærverk på annenmanns eiendom. Personvern er svært viktig, men bør ikke komme foran den… Read more »

Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Jul E Nissen skrev, «Hvilken interesse har de av ikke å bli hindret i å begå kriminelle handlinger, hvis de da ikke har noe å skjule?» Vi har noe å skjule. Jeg vil ikke ha et kamera i bilen fordi vi er knapt en tur i butikken uten å ha hatt bilen i over to hundre. Jeg vil ikke ha kamera på kontoret fordi det går ikke en dag uten at jeg på en eller annen måte bedrar staten for inntektsskatt, moms eller annen avgift. Hvis det var slik at alle moralskt legitime ting også var juridisk legitimt, så ville… Read more »

Fra arkivet