Ukategorisert

Arbeiderpartiet vil bruke mer tvang

Oslo Arbeiderparti ønsker å gjøre den videregående skolen obligatorisk. Det betyr at partiet ønsker en grunnskole på 13 år for alle i Norge.

Forslaget er motbydelig. Forslaget vil, hvis det blir gjennomført, gi betydelig mindre frihet til norske ungdommer som i dag har en viss valgfrihet etter gjennomført grunnskole.

–Når en 16 eller 17 åring oppdager at skolen er frivillig, kan de som er skoletrøtt bare bli hjemme, sier leder i Oslo Ap, Jan Bøhler til VG.

Forslaget er lite gjennomtenkt, og må medføre store endringer på flere felt. Mer tvang i utdanningssektoren må blant annet bety en ny seksuell lavalder. Ingen jenter kan velge å få barn som ung dersom det er obligatorisk skole. Jan Bøhler bør tenke seg om før han spyr ut forslag som reduserer personlig frihet og valgmuligheter.

Henrik Asheim, leder i Unge Høyre, reagerer også på forslaget.

–Det er typisk Arbeiderpartiet å tro at dersom man tvinger folk til å gjøre det de ikke vil, så er alle problemer løst. Vi må fokusere på hvorfor så mange elever velger å slutte før de er ferdige på videregående, fremfor å tvinge dem til å bli der mot sin vilje, sier han, ifølge ungehoyre.no.

Liberaleren minner om et kort innlegg som Ove A. Vanebo, formann Fremskrittspartiets Ungdom, fikk publisert hos Dagbladet. Konklusjonen er at valgfrihet er det absolutt beste!

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Petter
Petter
13 years ago

I diktaturstaten USA har de jo 12 års tvungen skolegang….

Men kanskje man med 13 års skolegang med Soljhellpensum vil ha lært det samme i 2009 som vi lærte med 9 års skolegang tidligere?

Piris
Piris
13 years ago

Valgfrihet ? Helt enig !
Noen vil vel kanskje ta et fri år for å tenke over utdannelsevalg ! Andre vil kanskje jobbe litt
for å skaffe seg jobb erfaring !
Dette burde være opp til den enkelt !

Gunnar Andreassen
13 years ago

Man trenger ikke 13 år for å lære «the basics».

Anonym
Anonym
13 years ago

Skolen er på mange måter en metode for myndighetene å holde orden i rekkene. I et ekte demokrati burde folk i størst mulig grad få velge selv. Man må la folk være i fred. Hvis man bruker tvang kan dette ende i tragedier som den man har sett i Finland og så mange i USA. Det er mange som rett og slett ikke trives på skolen og har helt andre ting å gjøre her i livet. Ikke burde disse bare få lov til det: de burde oppfordres til det. Ekte frihet.

Hr. J. Coisy
Hr. J. Coisy
13 years ago

Gunnar Andreassen,
Det er heller ikke nædvendig med 10 år for å lære det grunnleggende, men så er ikke dette motivet for å ha barna i skolen. Skolen er i all hovedsak et oppbevaringsanstalt mens foreldrene er på jobben. Hvis en startet undervisningen når barnet er 12 ville antagelig innlæringstiden bli under det halve. Spørsmålet blir da, hva skal gjøres med unga frem til de er tolv. Skal mødre undervises å ville ha tilstrekkelig kjærlighet til sine barn at de velger å være sammen med dem i den kritiske perioden inntil de er ungdom?

Fra arkivet